Afbeelding bij 'AxionContinu'

AxionContinu

13 november 2015 - AxionContinu was deelnemer aan Waardigheid en trots - Ruimte voor verpleeghuizen. Lees meer over de opbrengsten van de verbetertrajecten van AxionContinu.

Afbeelding bij 'Verslag: Startbijeenkomst eerste groep deelnemers aan Waardigheid en trots'

Verslag: Startbijeenkomst eerste groep deelnemers aan Waardigheid en trots

25 september 2015 - Op 14 september 2015 kwam groep 1 van de deelnemers aan Waardigheid en trots bij elkaar ter kennismaking en informatie-uitwisseling.