Afbeelding bij 'Bewoners Meriant herkennen zichzelf in nieuw zorgleefplan'

Bewoners Meriant herkennen zichzelf in nieuw zorgleefplan

9 maart 2017 - Meriant introduceerde eind 2016 een zorgleefplan waarin niet langer het aanbod van de organisatie centraal staat, maar waarin het draait om de vraag hoe de medewerkers kunnen aansluiten op de wensen van de bewoners.

Afbeelding bij 'Alliade'

Alliade

18 juli 2016 - Alliade Zorggroep was deelnemer aan Waardigheid en trots - Ruimte voor verpleeghuizen. Lees meer over de opbrengsten van het verbetertraject van Alliade Zorggroep.