Ouder worden 2020-2040

Met de groei van het aantal ouderen neemt tegelijkertijd het aantal ouderen met zorgvragen de komende decennia behoorlijk toe. Dit stelt ons voor de vraag hoe we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen borgen. Door het ministerie van VWS is de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 opgesteld als document om de mogelijkheden daartoe te verkennen. Tot maandag 15 maart 2021 12.00 uur was er de mogelijkheid om deel te nemen aan de digitale raadpleging. De inzendingen worden momenteel verwerkt tot een rapport.

Download

Download de Dialoognota Ouder worden 20-40 (pdf)

De focus van deze nota ligt op ouder worden en ouderenzorg in de wijk en verpleeghuis. Dus op wat de oudere zelf kan en doet in de eigen omgeving of zorgomgeving. Dat betekent dat de netwerkzorg rondom ouderen, inclusief de huisarts wel wordt meegenomen in dit verhaal, maar bijvoorbeeld de medisch specialistische zorg niet.

Menukaart beleidsopties

Dit document is geen visie van het kabinet. Het is ook geen visie van het ministerie van VWS. Het bevat zelfs geen standpunten en er worden geen keuzes gemaakt. Dit document is een ‘menukaart’ van maatregelen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en/of betaalbaarheid. Het document bevat ook niet alleen maar maatregelen waarover wij enthousiast worden; het document bevat ook een aantal pijnlijke maatregelen. Wellicht zijn ook zulke maatregelen nodig om de zorg voor ouderen ook in de toekomst te kunnen blijven bieden.

Dialoog

Tot maandag 15 maart 2021 12.00 uur was er de mogelijkheid om deel te nemen aan de digitale raadpleging. De inzendingen worden momenteel verwerkt tot een rapport. Vragen gingen over: Wat is er nodig? Wat is urgent? Wat moet in ieder geval geregeld worden? Wat wordt in de aangeboden beleidsopties nog gemist? Waar moeten we beginnen? Het rapport biedt input voor de vorming van het Regeerakkoord van een volgend kabinet.

Na het afronden willen we de gesprekken met u vervolgen om samen tot de goede uitwerking van een beleidsagenda te komen. De toekomstige zorg van ouderen is namelijk niet alleen een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid; daar heeft iedereen een rol in.

Adviesbureau BeBright maakt in opdracht van het ministerie van VWS een analyse van de inzendingen. Mochten er nog eventuele vragen en/of opmerkingen zijn n.a.v. de digitale raadpleging, dan kunt u contact opnemen via consultatie@bebright.eu.