Waardigheid en trots op locatie

 1. Wat is het doel van het programma Waardigheid en trots op locatie (WOL)?

Waardigheid en trots op locatie is onderdeel van het plan Thuis in het Verpleeghuis dat minister Hugo de Jonge in april 2018 presenteerde. Het programma ondersteunt zorgaanbieders en locaties van verpleeghuizen om goede en liefdevolle zorg te bieden aan cliënten. Zorg die voldoet aan de criteria van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De ondersteuning bestaat uit verschillende manieren waarmee zorgaanbieders hun kwaliteit van zorg kunnen toetsen en verbeteren. De opbrengsten van de ondersteuning kan informatie zijn voor het kwaliteitsplan of een verbeterplan van een verpleeghuis.

 1. Wanneer start het programma?

Vanaf januari 2019 start het programma officieel. In het najaar van 2018 werken zo’n 35 verpleeghuiszorgaanbieders met begeleiding om het programma goed vorm te geven. In de loop van het najaar maken we het programma bekend dat start vanaf januari 2019. U kunt zich nu al aanmelden als geïnteresseerde. 

 1. Voor wie is het programma bedoeld?

Het programma Waardigheid en trots op locatie is bedoeld voor de locatie(s) van een zorgaanbieder voor verpleeghuiszorg. Ook PGB-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren, kunnen een beroep doen op WOL-ondersteuning. Het programma Waardigheid en trots op locatie bouwt voort op kennis en ervaringen vanuit het eerdere programma voor de verpleeghuiszorg Waardigheid en trots.

 1. Waaruit bestaat het ondersteuningsarrangement van Waardigheid en trots op locatie?

De ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie bestaat uit een Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, eventueel gevolgd met op maat ondersteuning bij de ontwikkelpunten. De Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft een locatie van een verpleeghuis inzicht in de mate waarin het voldoet aan de 8 thema’s van het Kwaliteitskader. Hierdoor ontstaat er een scherper beeld van de huidige situatie en wat nodig is om eventuele verbeteringen door te voeren. Als de organisatie aan de slag gaat met de ontwikkelpunten, kunnen ze op maat ondersteuning van het WOL-team ontvangen.

Doordat organisaties die meedoen ieder jaar monitoren hoe ze ervoor staan, geeft dat hen benchmarkgegevens. Deze informatie vormt ook input voor landelijk beleid. Daarnaast verzamelt en bundelt het WOL-team goede voorbeelden, kennis en ervaringen van de deelnemende organisaties. Deze delen we met alle verpleeghuizen.

Minister Hugo de Jonge over het programma Thuis in het verpleeghuis (april 2018): “De verpleeghuiszorg kan en moet merkbaar, meetbaar en voelbaar beter in elk verpleeghuis en op elke locatie. Liefdevolle zorg, meer tijd en aandacht voor onze ouderen. Daar gaat het om.”

 1. Wat is de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg?

De scan geeft de locatie en organisatie inzicht of zij voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit levert een beeld op van sterke punten en ontwikkelpunten. De scan bestaat uit een vragenlijst voor medewerkers van de locatie/organisatie. Onderdeel van de scan is ook een documentenanalyse van onder andere uw kwaliteitsplannen en kwaliteitsverslagen. Dit zijn de ingrediënten voor de totaalanalyse. In een gesprek met verschillende personen van de locatie wordt die analyse aangescherpt en worden de ontwikkelpunten helder. Hieruit volgt een advies van het WOL-team en ontwikkelt de locatie een plan van aanpak over de vervolgstappen die ze gaan oppakken. Daarbij kunnen ze ondersteuning krijgen van het WOL-team. In totaal duurt een Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ongeveer 6 weken.

 1. Waaruit bestaat het aanbod ‘ondersteuning op maat’?

Op basis van uitkomsten van de scan kan de organisatie passende ondersteuning krijgen van het WOL-team. Mogelijke vormen van ondersteuning zijn expertsessies, inzet van leernetwerken, het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren en coaching.

 1. Wat zijn de uitgangspunten bij deelname?
 • De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor goede verpleeghuiszorg. De organisatie is eigenaar van het traject.
 • Er wordt een veilige omgeving gecreëerd. De WOL-ondersteuning is onafhankelijk en vindt in vertrouwelijkheid plaats.
 • De geboden ondersteuning is per locatie/organisatie maatwerk.
 • De administratieve lasten worden zoveel mogelijk beperkt.
 • Het bestuur en het managementteam van de organisatie tonen betrokkenheid en commitment om deel te nemen aan dit traject.
 • De voortgang wordt minimaal eens per jaar gemonitord door onder andere de afname van (een lichte vorm van) de scan.
 • De zorgaanbieder draagt bij aan de communicatie over de ervaringen en resultaten met de scan.
 • Opbrengsten en ervaringen worden gedeeld met alle verpleeghuizen.
 1. Wat zijn de voordelen van deelname voor uw zorgorganisatie?
 • Uw locatie (en daarmee uw organisatie) krijgt inzicht in de mate waarin het voldoet aan de thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
 • Uw organisatie krijgt ondersteuning bij het uitvoeren van de scan. Met de opbrengsten heeft u bruikbare informatie voor uw kwaliteitsplan Of u kunt hiermee uw eigen analyse toetsen door onafhankelijke, deskundige derden.
 • U ontvangt passende ondersteuning die aansluit op de behoefte van de locatie(s) bij het implementeren van het kwaliteitskader.
 • U werkt samen met vertegenwoordigers van andere verpleeghuizen aan vraagstukken en bouwt daarmee één of meerdere lerende netwerken op.
 1. Heeft u interesse?

Meld u nu alvast aan via het interesseformulier en ontvang meer informatie zodra we het programma en het aanbod bekend maken.

Meld u ook aan voor de nieuwsbrief, dan mist u niets!