Waardigheid en trots op locatie: ondersteuning bij implementatie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie is in januari 2019 van start gegaan. Deelnemende verpleeghuislocaties krijgen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de 8 thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten kunnen zij ondersteuning op maat ontvangen.  Meld u nu aan voor Waardigheid en trots op locatie. Waardigheid en trots op locatie is onderdeel van het plan Thuis in het Verpleeghuis

Voor wie is het programma bedoeld?

Het programma Waardigheid en trots op locatie is bedoeld voor locaties van zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg. Ook PGB-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren, kunnen deelnemen aan Waardigheid en trots op locatie.

Wat houdt het programma in?

Het programma Waardigheid en trots op locatie start met de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hiermee krijgt u inzicht in hoeverre uw locatie voldoet aan de kwaliteit zoals aangegeven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit levert een beeld op van sterke punten en ontwikkelpunten. Voor ontwikkelpunten die uit de scan voortkomen is ondersteuning op maat vanuit het programma mogelijk. Dit kan ondersteuning zijn in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.

Gedurende het programma herhaalt u jaarlijks de scan en monitort u halfjaarlijks de vooruitgang middels een light scan. Zo ziet u of uw eigen aanpak of de aangeboden ondersteuning helpt bij het voldoen aan het kwaliteitskader. Door middel van een geanonimiseerde benchmark kunt u uw locatie vergelijken met die van andere deelnemers. Deze informatie geeft tevens input voor landelijk beleid. Daarnaast verzamelt en bundelt het programmateam van Waardigheid en trots goede voorbeelden, kennis en ervaringen van deelnemende organisaties. Deze delen we via deze website en sociale media.

Redenen om mee te doen aan Waardigheid en trots op locatie

 • U weet waar u staat
  Uw locatie (en daarmee uw organisatie) krijgt inzicht in de mate waarin ze voldoet aan de 8 thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
 • Input voor kwaliteitsplan en -verslag
  Met de opbrengsten heeft u bruikbare informatie voor uw kwaliteitsplan en voor de leer- en verbeterparagraaf van het kwaliteitsverslag.
 • Ondersteuning bij implementatie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
  U ontvangt passende ondersteuning die aansluit op de behoefte van de locatie(s) bij het implementeren van het kwaliteitskader.
 • U faciliteert het gesprek over kwaliteit binnen uw organisatie
  Daarmee ontstaan er nieuwe inzichten om direct mee aan de slag te gaan.
 • Kennis delen en leren
  U werkt samen met vertegenwoordigers van andere verpleeghuizen aan vraagstukken en bouwt daarmee één of meerdere lerende netwerken op.
 • Deelname is kosteloos

Randvoorwaarden voor deelname

 • Uw organisatie is eigenaar van het traject. Als zorgorganisatie bent u immers verantwoordelijk voor het aanbieden van goede verpleeghuiszorg.
 • De uitkomsten van de scan zijn vertrouwelijk. Zo creëren we een veilige omgeving om te werken aan kwaliteit.
 • Elke locatie krijgt ondersteuning op maat als dat nodig is.
 • De administratieve lasten worden zoveel mogelijk beperkt.
 • Het bestuur en het managementteam van de organisatie tonen betrokkenheid en commitment om deel te nemen aan dit traject.
 • De organisatie draagt bij aan de communicatie over de ervaringen en resultaten van het programma.
 • Er zijn geen kosten aan verbonden, maar deelname is niet vrijblijvend. Gedurende het programma herhaalt u jaarlijks de scan en monitort u halfjaarlijks de vooruitgang middels een light scan.

Aanmelden

 • Meld u nu aan voor Waardigheid en trots op locatie
 • Heeft u nog vragen of wilt u meer toelichting? Neem dan contact op met Waardigheid en trots via 030 – 789 25 10 of kom naar één van onze voorlichtingsbijeenkomsten op 5 maart of 16 april. Na de bijeenkomst kunt u besluiten of u al dan niet mee wilt doen.
 • Voor het programma Waardigheid en trots op locatie heeft Vilans de komende jaren verschillende experts nodig in drie categorieën: coaches, regiocoördinatoren of tranchemanagers. Interesse? Doe mee met de aanbesteding. Lees meer over deze aanbesteding.

Meer informatie

Meld u ook aan voor de nieuwsbrief, dan mist u niets!