Ondersteuning bij netwerken van Waardigheid en trots

Ben je benieuwd hoe collega’s in andere verpleeghuizen werken? Wil je regelmatig met hen sparren over dilemma’s of inspiratie opdoen? Bijvoorbeeld over zelfsturende teams, samenwerken met familie of veiligheid? Of heb jij kennis en ervaring die andere verpleeghuizen verder kunnen helpen? Sluit dan aan bij een van onze netwerken van of start met hulp van ons zelf een netwerk.

Waardigheid en trots ondersteunt netwerken

Binnen een netwerk is het makkelijk om kennis en ervaringen uit te wisselen, waardoor verpleeghuislocaties elkaar kunnen helpen om samen de beste zorg voor verpleeghuisbewoners te realiseren. Waardigheid en trots kan daarbij kosteloos ondersteunen.

Hoe ziet de ondersteuning eruit?

De netwerkmanagers van Waardigheid en trots ondersteunen diverse netwerken en organiseren bijeenkomsten voor de verpleeghuiszorg. Ze weten wat er speelt in de verpleeghuiszorg, ze kennen veel goede voorbeelden en hebben een relevant netwerk. De ondersteuning aan een netwerk is afhankelijk van de vraag van het netwerk, maar kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Organisatorische ondersteuning
 • Vraagverheldering en verdieping
 • Het vormen van een netwerk met de juiste deelnemers
 • Verbinding van bestaande kennis uit kennisinstituten of uit de praktijk
 • Verbinden met een andere (kennis of lerende) netwerk

De netwerkmanagers kunnen bijvoorbeeld helpen om organisaties met een vraagstuk te koppelen aan een organisatie die goede oplossingen heeft bedacht.

Welke netwerken zijn er al?

Wij ondersteunen op dit moment:

 1. Elf netwerken kwaliteitsverpleegkundigen. Lees een interview met  het netwerk in regio Utrecht. Bekijk ook de verzamelpagina met kennis over kwaliteitsverpleegkundigen.
 2. Netwerk vrijwilligerscoördinatoren. Lees het interview met het netwerk bestaande uit tien organisaties uit het midden en oosten van het land.
 3. Drie netwerken Welzijn Voorop. Bekijk de tips voor Welzijn Voorop. Lees ook het interview ‘Leerzaam om te zien hoe het bij andere organisaties gaat’ en ‘Samen (be)leven in de buurt: community building vanuit het verpleeghuis’.
 4. Netwerk uitwisseling zelforganisatie. Lees het interview met het netwerk
 5. Netwerk communicatieprofessionals. Lees het interview met twee deelnemers van het netwerk.
 6. Netwerk kleine zorgorganisaties in regio Groningen. Lees het interview met het netwerk
 7. Tijdelijk ook bestuurlijk lerende netwerken. Lees het interview met bestuurlijk netwerk Rivierenland

Bekijk het overzicht (pdf) van alle netwerken met de deelnemers.

Een netwerk vormen? Neem contact op.

Meer weten over de bestaande netwerken of samen met ons de mogelijkheden van ondersteuning voor netwerken verkennen? Neem dan contact op met onze netwerkmanagers:

Meer lezen over de ondersteuning?

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader onderstreept het belang van het deel uitmaken van een lerend netwerk:

 • Elke verpleeghuisorganisatie maakt deel uit van een lerend netwerk met tenminste twee verschillende collega zorgorganisaties die onder een andere rechtspersoon vallen en een andere Raad van Bestuur hebben.
 • Een lerend netwerk bestaat uit organisaties die tezamen voor minimaal 120 cliënten zorg bieden en kent geen maximum.
 • In een lerend netwerk wordt in ieder geval aantoonbaar samengewerkt rondom het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag met verbeterparagraaf.
 • Actieve onderlinge uitwisseling vindt in openheid plaats door bijvoorbeeld bezoek, consultatie, benchmarking en intervisie. Dat geldt voor zowel medewerkers als bestuurders. Uitwisseling van kennis is hier een onderdeel van.
 • Er is voor alle zorgverleners en bestuurders tijd en ruimte beschikbaar om op gezette tijden mee te lopen bij een collega organisatie uit het lerend netwerk. De wijze hoe dit geregeld wordt, is onderdeel van het kwaliteitsplan.