Netwerk in de verpleeghuiszorg? Waardigheid en trots op locatie biedt ondersteuning

Ben je benieuwd hoe collega’s in andere verpleeghuizen werken? Wil je regelmatig met hen sparren over dilemma’s of inspiratie opdoen? Bijvoorbeeld over zelfsturende teams, samenwerken met familie of veiligheid? Of heb jij kennis en ervaring die andere verpleeghuizen verder kunnen helpen? Sluit dan aan bij een netwerk van verpleeghuislocaties of start met ons zelf een netwerk!

Waardigheid en trots op locatie ondersteunt netwerken

Binnen een netwerk is het makkelijk om kennis en ervaringen uit te wisselen, waardoor verpleeghuislocaties elkaar kunnen helpen om samen de beste zorg voor verpleeghuisbewoners te realiseren. Waardigheid en trots op locatie kan daarbij kosteloos ondersteunen.

Hoe ziet de ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie eruit?

De netwerkmanagers van Waardigheid en trots ondersteunen diverse netwerken en organiseren thema-bijeenkomsten voor de verpleeghuiszorg. Ze weten wat er speelt in de verpleeghuiszorg, ze kennen veel goede voorbeelden en hebben een relevant netwerk. De ondersteuning aan een netwerk is afhankelijk van de vraag van het netwerk, maar kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Organisatorische ondersteuning
 • Vraagverheldering en verdieping
 • Het vormen van een netwerk met de juiste deelnemers
 • Verbinding van bestaande kennis uit kennisinstituten of uit de praktijk
 • Verbinden met andere (kennis of lerende) netwerken

De netwerkmanagers kunnen bijvoorbeeld helpen om organisaties met een vraagstuk te koppelen aan een organisatie die goede oplossingen heeft bedacht.

Welke netwerken zijn er al?

Operationele netwerken die wij nu, maart 2019, ondersteunen zijn:

 1. Netwerk uitwisseling zelforganisatie
 2. Netwerk directe cliëntenparticipatie
 3. Netwerken informele zorg
 4. Netwerk PVB
 5. Netwerk kwaliteitsverpleegkundigen
 6. Verschillende lerende netwerken die verplicht gesteld worden in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Bijeenkomsten

Binnen de netwerken worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd die open toegankelijk zijn. Houd daarvoor de agenda van Waardigheid en trots op locatie in de gaten.

Contact en meer informatie

Meer weten over de bestaande netwerken of samen met ons de mogelijkheden van ondersteuning voor netwerken verkennen? Neem dan contact op met onze netwerkmanagers:

LinkedIn-groep

Word ook lid van onze LinkedIngroep!