Mondzorg in het verpleeghuis

Mondzorg is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse verzorging van ouderen. Maar ook een complex vraagstuk. Goede mondzorg voor ouderen begint in de thuissituatie met plichtsgetrouwheid als het gaat om mondhygiëne en periodieke controles. Veelvuldig kampen ouderen reeds met tandverzorgings-problematiek als zij in een zorginstelling komen wonen. In dit kennisdossier over mondzorg hebben we richtlijnen, scholingsmaterialen, tools en informatie bijeen gebracht.

Ook tijdens de coronacrisis is het mogelijk om mondzorg te bieden aan bewoners in verpleeghuizen. De voorwaarden waaronder dat kan staan beschreven in het artikel: Mondzorg tijdens corona-uitbraak

Richtlijn mondzorg in het verpleeghuis

In 2007 is de multidisciplinaire richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen in overleg met verschillende partijen, waaronder tandartsen, tot stand gekomen. De richtlijn beschrijft hoe de mondgezondheid geoptimaliseerd wordt.

Overzicht mondzorg scholingsmaterialen

Voorwaarde voor goede mondverzorging zijn deskundige en gemotiveerde verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook specialisten ouderengeneeskunde en professionele mondzorgverleners. Goede mondzorg is niet alleen het gebit van de cliënt poetsen, maar ook in gesprek gaan met de cliënt over mondhygiëne. Van alle zorgmedewerkers wordt verwacht dat ze geschoold zijn in de vereiste kennis, vaardigheden en attitude betreffende mondverzorging.

Overzicht mondzorg tools

Doe de quickscan en maak in enkele minuten een inventarisatie van de kwaliteit van de mondzorgverlening in de organisatie. En bekijk onder andere de inventarisatie van knelpunten die spelen in de mondzorg aan zorgafhankelijke cliënten en tips om hiermee om te gaan. We hebben verschillende tools op het gebied van mondzorg verzameld in één overzicht.

Meer weten

Hieronder vind u enkele interessante websites over mondzorg

  • De website tandartsvoorouderen.nl biedt zorginstellingen de mogelijkheid om in contact te komen met mondzorgverleners (tandartsen, mondhygiënisten en en tandprothetici) die zich richten op mondzorg voor (kwetsbare) ouderen. Andersom kunnen mondzorgverleners hier zien welke instellingen op zoek zijn naar een mondzorgverlener. Bezoek de website van tandartsvoorouderen
  • NoviaCura: deze organisatie levert mondzorg aan instellingen met behulp van een mobiele tandartspraktijkruimte, de dentalcar. Bezoek de website van NoviaCura
  • MondzorgPlus voert de begeleide implementatie van de richtlijn Mondzorg uit. Bezoek de website van MondzorgPlus
  • Omnios: deze organisatie werkt volgens een formule die ontstaan is uit de richtlijn Mondzorg. En is gericht op het organiseren mondzorg door middel van een ambulant team op locatie, het implementeren van de richtlijn in verpleeghuizen en het trainen van zorgmedewerkers op het gebied van mondverzorging. Bezoek de website van Omnios
  • Kenniscentrum Zorg voor Beter heeft  een thema Mondzorg. Het thema Mondzorg bevat praktische informatie over het geven van goede mondzorg. Wat betekent goede mondzorg in de praktijk? En hoe kun je goede mondzorg in de zorginstelling implementeren? Bezoek de website van Zorg voor Beter
  • Lees meer over mondzorg op onze website