Mondzorg in het verpleeghuis

Onderstaande artikelen komen voort uit het In voor zorg-dossier Mondzorg

Mondzorg is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse verzorging van ouderen. Maar ook een complex vraagstuk. Goede mondzorg voor ouderen begint in de thuissituatie met plichtsgetrouwheid als het gaat om mondhygiëne en periodieke controles. Veelvuldig kampen ouderen reeds met tandverzorgings-problematiek als zij in een zorginstelling komen wonen.

In november 2014 constateerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), na onderzoek in 29 verpleeghuizen, dat de kwaliteit van de mondzorg in verpleeghuizen onvoldoende is. Dit was de aanleiding voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een negental zorgaanbieders (Amstelring, Archipel, Brabantzorg, Careyn, Cordaan, Espria, Fundis, Topaz en Florence) om werk te maken van de kwaliteit van de mondzorg, genaamd Alliantie Mondzorg. De zorgaanbieders konden hierbij –indien zij dat willen – ondersteund worden door In voor zorg!.

Alliantie Mondzorg prachtig voorbeeld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen

Staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toonde zich verheugd over de manier waarop de verpleeghuizen binnen de Alliantie Mondzorg erin geslaagd zijn de kwaliteit van de mondzorg voor hun bewoners te verbeteren. Als dit breder de ruimte krijgt, stelde hij, is het de ideale manier om invulling te geven aan de kwaliteitsverbetering in de verpleeghuiszorg die het doel is van het programma Waardigheid en trots.

Alliantie Mondzorg: het werkt

Alliantie Mondzorg heeft een meetinstrument ontwikkeld op basis van het toetsingskader van de IGZ. Dit instrument is in maart (nulmeting) en september (tussenmeting) 2015 ingevuld. Het richt zich op drie thema’s: organisatie van de mondzorg, het zorgproces en deskundigheid en inzet van personeel. Beide metingen zijn met elkaar vergeleken om de vorderingen van de individuele organisaties in kaart te brengen. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke effectieve interventies door de organisaties zijn ingezet, om daarmee collega’s te inspireren. In het rapport ‘Alliantie Mondzorg: het werkt’ treft u daarvan de resultaten aan.

Overzicht mondzorg scholingsmaterialen

Voorwaarde voor goede mondverzorging zijn deskundige en gemotiveerde verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook specialisten ouderengeneeskunde en professionele mondzorgverleners. Op deze pagina vind u diverse scholingsmaterialen op het gebied van mondverzorging bij ouderen.

Overzicht mondzorg tools

Voorwaarde voor goede mondverzorging zijn deskundige en gemotiveerde verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook specialisten ouderengeneeskunde en professionele mondzorgverleners. Op deze pagina vind u diverse tools die zorgprofessionals kunnen gebruiken bij het verbeteren van de mondzorg in de instelling.

Meer weten

Hieronder vind u enkele interessante websites over mondzorg

  • De website tandartsvoorouderen.nl biedt zorginstellingen de mogelijkheid om in contact te komen met mondzorgverleners (tandartsen, mondhygiënisten en en tandprothetici) die zich richten op mondzorg voor (kwetsbare) ouderen. Andersom kunnen mondzorgverleners hier zien welke instellingen op zoek zijn naar een mondzorgverlener. Bezoek de website van tandartsvoorouderen
  • NoviaCura: deze organisatie levert mondzorg aan instellingen met behulp van een mobiele tandartspraktijkruimte, de dentalcar. Bezoek de website van NoviaCura
  • MondzorgPlus voert de begeleide implementatie van de richtlijn Mondzorg uit. Bezoek de website van MondzorgPlus
  • Omnios: deze organisatie werkt volgens een formule die ontstaan is uit de richtlijn Mondzorg. En is gericht op het organiseren mondzorg door middel van een ambulant team op locatie, het implementeren van de richtlijn in verpleeghuizen en het trainen van zorgmedewerkers op het gebied van mondverzorging. Bezoek de website van Omnios
  • Kenniscentrum Zorg voor Beter heeft  een thema Mondzorg. Het thema Mondzorg bevat praktische informatie over het geven van goede mondzorg. Wat betekent goede mondzorg in de praktijk? En hoe kun je goede mondzorg in de zorginstelling implementeren? Bezoek de website van Zorg voor Beter
  • Lees meer over mondzorg op onze website