Doelstelling 2: Voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen. Doelstelling 2 is: Door een gezamenlijk regionale arbeidsmarktaanpak en door verlaging van de administratieve lasten zorgen voor voldoende zorgverleners die gemotiveerd en deskundig zijn.

Gemotiveerde, deskundige en voldoende zorgverleners zijn een sleutelvoorwaarde voor persoonsgerichte zorg. Daarom investeren wij in zorgverleners, brengen we de administratieve lasten terug en geven we zorgverleners invloed op de organisatie waar zij werken.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'Rapport ‘Meer is niet per se beter’ over relatie personele inzet en ..'

Rapport ‘Meer is niet per se beter’ over relatie personele inzet en kwaliteit van zorg

28 juli 2016 - Het rapport ‘Meer is niet per se beter’ beschrijft de relatie tussen personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen.
thema's: Deskundigheid professionals, Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Met de Rode Knop pakken Viattence-medewerkers regellast aan'

Met de Rode Knop pakken Viattence-medewerkers regellast aan

20 juli 2016 - Op de homepage van intranet staat bij Viattence een rode knop. Door hier op de klikken meldt een medewerker een regel of maatregel die knelt.
thema's: Gebruik van informatie, Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Vilans toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’'

Vilans toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’

20 juli 2016 - Met de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ kunnen instellingen inzichtelijk maken welke regels en formulieren nodig zijn en welke niet.
thema: Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Prevalentiemeting 2015: aandacht en bijscholing blijven belangrijk'

Prevalentiemeting 2015: aandacht en bijscholing blijven belangrijk

20 juli 2016 - Hoe vaak komen bijvoorbeeld decubitus, vallen en vrijheidsbeperking voor? De Prevalentiemeting van Maastricht University meet dit bij 193 zorgorganisaties.
thema's: Veilige zorg en ondersteuning, Deskundigheid professionals, Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Slim en regelarm zorgarrangement Activite voor de laatste fase'

Slim en regelarm zorgarrangement Activite voor de laatste fase

19 juli 2016 - ActiVite wil op een regelarme manier invulling geven aan de wens van cliënten om thuis te overlijden. Zij experimenteerden met een zorgarrangement.
thema's: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Administratieve lasten


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant