Doelstelling 2: Voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen. Doelstelling 2 is: Door een gezamenlijk regionale arbeidsmarktaanpak en door verlaging van de administratieve lasten zorgen voor voldoende zorgverleners die gemotiveerd en deskundig zijn.

Gemotiveerde, deskundige en voldoende zorgverleners zijn een sleutelvoorwaarde voor persoonsgerichte zorg. Daarom investeren wij in zorgverleners, brengen we de administratieve lasten terug en geven we zorgverleners invloed op de organisatie waar zij werken.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'Met de Rode Knop pakken Viattence-medewerkers regellast aan'

Met de Rode Knop pakken Viattence-medewerkers regellast aan

20 juli 2016 - Op de homepage van intranet staat bij Viattence een rode knop. Door hier op de klikken meldt een medewerker een regel of maatregel die knelt.
thema's: Gebruik van informatie, Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Vilans toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’'

Vilans toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’

20 juli 2016 - Met de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ kunnen instellingen inzichtelijk maken welke regels en formulieren nodig zijn en welke niet.
thema: Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Prevalentiemeting 2015: aandacht en bijscholing blijven belangrijk'

Prevalentiemeting 2015: aandacht en bijscholing blijven belangrijk

20 juli 2016 - Hoe vaak komen bijvoorbeeld decubitus, vallen en vrijheidsbeperking voor? De Prevalentiemeting van Maastricht University meet dit bij 193 zorgorganisaties.
thema's: Veiligheid, Deskundigheid professionals, Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Slim en regelarm zorgarrangement Activite voor de laatste fase'

Slim en regelarm zorgarrangement Activite voor de laatste fase

19 juli 2016 - ActiVite wil op een regelarme manier invulling geven aan de wens van cliënten om thuis te overlijden. Zij experimenteerden met een zorgarrangement.
thema's: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Mariëlle Kalverda: ‘Hoe zet je een HBO-verpleegkundige in binnen de ouder..'

Mariëlle Kalverda: ‘Hoe zet je een HBO-verpleegkundige in binnen de ouderenzorg?’

18 juli 2016 - Mariëlle Kalverda blogt over de inzet van HBO-verpleegkundigen. Voor haar opleiding deed zij onderzoek naar het binden en boeien van hbo-verpleegkundigen intramuraal.
thema: Deskundigheid professionals

Afbeelding bij 'Lean toepassen in een zorgorganisatie'

Lean toepassen in een zorgorganisatie

15 juli 2016 - Lean is een bedrijfskundige methodiek die gericht is op efficiënter werken en met wat aanpassingen goed in te zetten is in zorgorganisaties.
thema's: Leren en verbeteren van kwaliteit, Leiderschap, governance en management, Administratieve lasten

Afbeelding bij 'De Opruimdienst van De Waalboog'

De Opruimdienst van De Waalboog

13 juli 2016 - De Waalboog organiseerde een proces om medewerkers en management te helpen afstand te doen van niet noodzakelijke zaken die onvoldoende waarde toevoegen.
thema's: Gebruik van informatie, Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Judy Alkema (adviseur): ‘Intelligent ongehoorzaam’'

Judy Alkema (adviseur): ‘Intelligent ongehoorzaam’

4 juli 2016 - Judy Alkema: ‘Er wordt veel geklaagd over allerlei regels die opgelegd worden door derden van buiten. Maar organisaties zelf kunnen er ook wat van.’
thema: Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Zorgmedewerkers kruipen in de huid van de cliënt bij De ParticipatieKliniek'

Zorgmedewerkers kruipen in de huid van de cliënt bij De ParticipatieKliniek

28 juni 2016 - In De ParticipatieKliniek ervaren zorgmedewerkers hoe het is om cliënt te zijn en ontdekken ze nieuwe wegen van zichzelf, elkaar en van de zorg.
thema: Deskundigheid professionals

Afbeelding bij 'NIVEL-onderzoek: Zorgverlener klaar voor complexere zorgvraag'

NIVEL-onderzoek: Zorgverlener klaar voor complexere zorgvraag

24 juni 2016 - Zorgverleners voelen zich voldoende competent om met de veranderende zorgvragen van cliënten om te gaan, blijkt uit een enquête van NIVEL.
thema: Administratieve lasten


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant