Doelstelling 2: Voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen. Doelstelling 2 is: Door een gezamenlijk regionale arbeidsmarktaanpak en door verlaging van de administratieve lasten zorgen voor voldoende zorgverleners die gemotiveerd en deskundig zijn.

Gemotiveerde, deskundige en voldoende zorgverleners zijn een sleutelvoorwaarde voor persoonsgerichte zorg. Daarom investeren wij in zorgverleners, brengen we de administratieve lasten terug en geven we zorgverleners invloed op de organisatie waar zij werken.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'Overzicht van wettelijk verplichte registraties'

Overzicht van wettelijk verplichte registraties

20 jul - De werkgroep Registratielast maakte een overzicht van welke voor zorgmedewerkers volgens de wet verplichte registraties zijn en welke niet.
thema: Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Prevalentiemeting 2015: aandacht en bijscholing blijven belangrijk'

Prevalentiemeting 2015: aandacht en bijscholing blijven belangrijk

20 jul - Hoe vaak komen bijvoorbeeld decubitus, vallen en vrijheidsbeperking voor? De Prevalentiemeting van Maastricht University meet dit bij 193 zorgorganisaties.
thema: Deskundigheid professionals

Afbeelding bij 'Slim en regelarm zorgarrangement Activite voor de laatste fase'

Slim en regelarm zorgarrangement Activite voor de laatste fase

19 jul - ActiVite wil op een regelarme manier invulling geven aan de wens van cliënten om thuis te overlijden. Zij experimenteerden met een zorgarrangement.
thema: Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Vergroot het welbevinden van bewoners en medewerkers'

Vergroot het welbevinden van bewoners en medewerkers

19 jul - In 2013 toonde De Hoven met het project Zorg Zonder Regels aan dat een andere manier van werken het welbevinden van bewoners verbetert. Lees er hier alles over!
thema: Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Zorg voor Beter onderzoekt registratielast zorgmedewerkers'

Zorg voor Beter onderzoekt registratielast zorgmedewerkers

18 jul - Eerder dit jaar heeft Zorg voor Beter de registratielast onderzocht zoals deze wordt ervaren door zorgmedewerkers in onder meer verpleeghuizen
thema: Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Raymond Koopmans zet zich in voor meer samenwerking wetenschap en zorgpraktijk'

Raymond Koopmans zet zich in voor meer samenwerking wetenschap en zorgpraktijk

18 jul - Hoogleraar en specialist ouderengeneeskunde Raymond Koopmans bepleit op het platform BeterOud dat professionals in het verpleeghuis een expertrol oppakken.
thema: Deskundigheid professionals

Afbeelding bij 'Kijk naar wat de cliënt nog wél kan'

Kijk naar wat de cliënt nog wél kan

18 jul - IJsselheem deed in het jaar 2013 mee aan een experiment om de ‘checklist risicosignalering’ af te schaffen. Lees in dit interview hoe ze daarmee omgingen.
thema: Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Mariëlle Kalverda: ‘Hoe zet je een HBO-verpleegkundige in binnen de ouder..'

Mariëlle Kalverda: ‘Hoe zet je een HBO-verpleegkundige in binnen de ouderenzorg?’

18 jul - Mariëlle Kalverda blogt over de inzet van HBO-verpleegkundigen. Voor haar opleiding deed zij onderzoek naar het binden en boeien van hbo-verpleegkundigen intramuraal.
thema: Deskundigheid professionals

Afbeelding bij 'Vivantes Ouderenzorg opent het Zorg Innovatie Atelier'

Vivantes Ouderenzorg opent het Zorg Innovatie Atelier

15 jul - Vandaag opent Vivantes het nieuwe Zorg Innovatie Atelier, een plek waar nieuwe zorginnovaties worden bedacht, uitgetest en doorontwikkeld.
thema: Deskundigheid professionals

Afbeelding bij 'Lean toepassen in een zorgorganisatie'

Lean toepassen in een zorgorganisatie

15 jul - Lean is een bedrijfskundige methodiek die gericht is op efficiënter werken en met wat aanpassingen goed in te zetten is in zorgorganisaties.
thema: Administratieve lasten


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant