Doelstelling 1: Meer tijd en aandacht voor de bewoner

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen. Doelstelling 1 is: Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is. De zorg past zich aan aan de bewoners, en speelt in op wat zij willen en nodig hebben.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'In Park Boswijk wonen mensen zoals 50 jaar geleden'

In Park Boswijk wonen mensen zoals 50 jaar geleden

10 mrt - Vijf verschillende leefsferen heeft Park Boswijk in Vught, zodat mensen in de sociale omgeving wonen die ze van huis uit gewend zijn.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'Zorgplein Maaswaarden: in een lerende organisatie houdt iedereen elkaar scherp'

Zorgplein Maaswaarden: in een lerende organisatie houdt iedereen elkaar scherp

9 mrt - In het verbetertraject dat Zorgplein Maaswaarden in gang heeft gezet na een periode van verscherpt toezicht door de IGZ, staat het zien van de cliënt in zijn omgeving centraal. Dit sluit aan bij de doelstelling van het programma Waardigheid en trots.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'Een waardig en bijzonder afscheid bij SVRZ'

Een waardig en bijzonder afscheid bij SVRZ

8 mrt - De zussen Lenie Bije-Meulmeester en Annie Schaier-Meulmeester hebben goede herinneringen aan de laatste dagen van hun moeder. En ze zijn vol lof over de manier waarop hun vader steun en zorg krijgt.
thema: Intimiteit en seksualiteit

Afbeelding bij 'Opella: verpleegzorg thuis vervangt verpleeghuis Breukelderhof'

Opella: verpleegzorg thuis vervangt verpleeghuis Breukelderhof

7 mrt - Opella biedt verpleegzorg en dienstverlening op maat aan ouderen die zelfstandig wonen. Meer en meer ouderen kunnen met deze ondersteuning in hun eigen huis blijven wonen.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'Concept kwaliteitskader ligt er, nu is het veld aan zet'

Concept kwaliteitskader ligt er, nu is het veld aan zet

3 mrt - In de opzet van het nieuwe kwaliteitskader is niet geredeneerd vanuit kosten of minimale kwaliteitseisen, maar juist vanuit de vraag wat nodig is voor de cliënt, stelt Margje Mahler van ZiNL.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'Dialoogbijeenkomsten over maximale vrijheid en zelfbeschikking bij dementie'

Dialoogbijeenkomsten over maximale vrijheid en zelfbeschikking bij dementie

1 mrt - Het programma ‘Vrijheid en veiligheid’ biedt ondersteuning bij het organiseren van dialoogbijeenkomsten over vrijheid en veiligheid bij dementie.
thema: Veiligheid

Afbeelding bij 'Marcel Kruger: Goed bewaarde geheimen'

Marcel Kruger: Goed bewaarde geheimen

29 feb - Marcel Kruger: ‘Het levensverhaal van een cliënt biedt zorgprofessionals kansen om de zorg en aandacht nóg beter aan te passen aan de individuele wensen van bewoners.’
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'Algemeen overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ op 3 maart 2016'

Algemeen overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ op 3 maart 2016

29 feb - Op 3 maart 2016 vindt het Algemeen overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ plaats in de Tweede Kamer. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.
thema: Indicatiestelling

Afbeelding bij 'Laurent de Vries (Viattence): ‘Aandacht is het beste recept voor ouderen&#..'

Laurent de Vries (Viattence): ‘Aandacht is het beste recept voor ouderen’

29 feb - Laurent de Vries van Viattence vindt dat in de laatste levensfase het welzijn en welbevinden van de bewoner bovenaan moet staan, niet het genezingsproces.
thema: Cliënt centraal


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant