Doelstelling 1: Meer tijd en aandacht voor de bewoner

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen. Doelstelling 1 is: Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is. De zorg past zich aan aan de bewoners, en speelt in op wat zij willen en nodig hebben.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij '10 meest gelezen artikelen verpleeghuiszorg 2019'

10 meest gelezen artikelen verpleeghuiszorg 2019

3 januari 2020 - Wat lazen mensen in 2019 op waardigheidentrots.nl? De 10 populairste artikelen gaan over uiteenlopende onderwerpen als: hittemaatregelen, methodisch werken, de kwaliteitsverpleegkundige, omgaan met onbegrepen gedrag en personeelssamenstelling.
thema's: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Arbeidsmarkt, Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Cliëntenraden krijgen meer handvatten om hun werk te doen'

Cliëntenraden krijgen meer handvatten om hun werk te doen

2 januari 2020 - Dankzij de nieuwe Wmcz 2018 krijgen cliëntenraden meer handvatten om hun werk te doen, maar de uitgangspunten blijven hetzelfde.
thema: Medezeggenschap

Afbeelding bij 'De cliëntenraad: van luis in de pels naar gelijkwaardige gesprekspartner'

De cliëntenraad: van luis in de pels naar gelijkwaardige gesprekspartner

23 december 2019 - De cliëntenraad als last, er zijn nog altijd zorgbestuurders die er zo over denken. De Wmcz 2018 biedt handvatten voor een andere relatie tussen bestuur en cliëntenraad.
thema: Medezeggenschap

Afbeelding bij 'Zuster Inge: ‘Altijd als ik kom zit ze te slapen’'

Zuster Inge: ‘Altijd als ik kom zit ze te slapen’

18 december 2019 - Zuster Inge heeft het over de prikkelverwerking van een mevrouw met dementie en familieleden die denken dat het bezoek aan haar zinloos is, omdat ze toch altijd slaapt.
thema: Wonen en welzijn

Afbeelding bij 'Dilemma: alcohol- en tabaksgebruik in het verpleeghuis'

Dilemma: alcohol- en tabaksgebruik in het verpleeghuis

17 december 2019 - Lisette de Graaf, psycholoog bij Schakelring en Science Practioner Tranzo bespreekt dilemma’s rondom ‘Alcohol- en tabaksgebruik in de verpleeghuiszorg’.
thema: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Afbeelding bij 'Nieuwe serie regionale informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang'

Nieuwe serie regionale informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang

17 december 2019 - In januari en februari organiseert het Ministerie van VWS 6 informatiebijeenkomsten verspreid door het land over de Wet zorg en dwang (Wzd) voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Meld je snel aan!
thema: Veiligheid

Afbeelding bij 'Sfeermaker in zorginstelling brengt meer dan alleen sfeer'

Sfeermaker in zorginstelling brengt meer dan alleen sfeer

17 december 2019 - Norschoten voerde de functie sfeermaker al bijna twee jaar geleden in en inmiddels werken alle locaties met deze functie, tot ieders grote tevredenheid. Tijd om eens te gaan kijken wat de functie nu precies inhoudt!
thema: Wonen en welzijn

Afbeelding bij 'Het medezeggenschapsreglement: een aanwinst voor cliëntenraad'

Het medezeggenschapsreglement: een aanwinst voor cliëntenraad

17 december 2019 - Wat kunnen cliëntenraad en bestuur samen regelen in het medezeggenschapsreglement? Marika Biacsics (NCZ) geeft aan wat do’s en don’ts zijn.
thema: Medezeggenschap

Afbeelding bij 'E-zine Thuis in het verpleeghuis – ervaringen van bewoners en professional..'

E-zine Thuis in het verpleeghuis – ervaringen van bewoners en professionals

16 december 2019 - In het e-zine ‘Thuis in het verpleeghuis – De ervaringen van bewoners en de praktijk van professionals’ leest u verschillende verhalen van professionals uit de praktijk die hun inzet laten zien om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren voor de bewoners.
thema's: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Arbeidsmarkt, Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Minister De Jonge: ‘Kwaliteit verpleeghuizen gaandeweg merkbaar en meetbaa..'

Minister De Jonge: ‘Kwaliteit verpleeghuizen gaandeweg merkbaar en meetbaar beter’

13 december 2019 - Minister Hugo de Jonge spreekt in zijn brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ zijn lof uit over de kwaliteitsverbetering in de verpleeghuiszorg.
thema's: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Arbeidsmarkt


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant