Doelstelling 1: Meer tijd en aandacht voor de bewoner

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen. Doelstelling 1 is: Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is. De zorg past zich aan aan de bewoners, en speelt in op wat zij willen en nodig hebben.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'Highlights regionale informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang'

Highlights regionale informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang

30 september 2019 - Door het hele land kwamen zorgprofessionals en stafmedewerkers bij elkaar voor de informatiebijeenkomsten over de nieuwe Wet zorg en dwang. Theo van Uum, directeur langdurige zorg bij VWS, verzorgde de aftrap van de informatiebijeenkomst in Zwolle.
thema: Veiligheid

Afbeelding bij 'Onvrijwillige zorg – wat zegt de Wet zorg en dwang?'

Onvrijwillige zorg – wat zegt de Wet zorg en dwang?

30 september 2019 - Onder welke voorwaarden kan volgens de Wet zorg en dwang onvrijwillige zorg verleend worden? Daarover ging één van de verdiepende workshops tijdens de regionale informatiebijeenkomsten van het Ministerie van VWS.
thema: Veiligheid

Afbeelding bij 'Omgaan met verzet – wat zegt de Wet zorg en dwang?'

Omgaan met verzet – wat zegt de Wet zorg en dwang?

30 september 2019 - Als een cliënt zich verzet tegen een behandeling of maatregel, moeten zorgverleners volgens de Wet zorg en dwang op zoek naar een alternatief. Maar wat is nu precies ‘verzet’? Daarover ging één van de verdiepende workshops tijdens de regionale informatiebijeenkomsten van het Ministerie van VWS.
thema: Veiligheid

Afbeelding bij 'De cliëntvertegenwoordiger – wat zegt de Wet zorg en dwang?'

De cliëntvertegenwoordiger – wat zegt de Wet zorg en dwang?

30 september 2019 - Als een cliënt wilsonbekwaam is krijg je als zorgverlener te maken met de cliëntvertegenwoordiger. Wat staat hierover in de Wet zorg en dwang? Daarover ging één van de verdiepende workshops tijdens de regionale informatiebijeenkomsten van het Ministerie van VWS.
thema: Veiligheid

Afbeelding bij '12 december Bijeenkomst Dames THe – Thuis voelen in de ouderenzorg'

12 december Bijeenkomst Dames THe – Thuis voelen in de ouderenzorg

27 september 2019 - De Dames THe hebben bij bijna 200 verpleeghuizen onverwachte zorgvisites afgelegd. Op 12 december kijken zij samen met tal van interessante sprekers hoe ver we staan met Thuis Voelen in de ouderenzorg. Meld je aan!
thema: Wonen en welzijn

Afbeelding bij 'Zuster Inge: rozengeur of toch niet?'

Zuster Inge: rozengeur of toch niet?

25 september 2019 - Zuster Inge schrijft over ervaringen in het verpleeghuis. Dit keer staat ze stil bij werkplezier en op een ludieke manier contact maken met bewoners.
thema: Persoonsgerichte zorg

Afbeelding bij 'Rapport ‘Van thuis naar het verpleeghuis’: 8 knelpunten én oplossin..'

Rapport ‘Van thuis naar het verpleeghuis’: 8 knelpunten én oplossingsrichtingen

24 september 2019 - De overgang van thuis naar het verpleeghuis blijkt niet altijd soepel te verlopen. Vilans voerde in opdracht van het ministerie van VWS een knelpuntenanalyse uit. Het rapport is vandaag door Minister Hugo de Jonge aangeboden aan de Tweede Kamer.
thema: Wonen en welzijn

Afbeelding bij 'Dames THe-blik: Ontvangst ‘protocol’'

Dames THe-blik: Ontvangst ‘protocol’

24 september 2019 - De dames THe pleiten voor een ontvangstprotocol om nieuwe bewoners van verpleeghuizen en hun naasten te helpen zich thuis te voelen in hun nieuwe omgeving.
thema: Wonen en welzijn

Afbeelding bij 'Leer meer over veerkrachtig samenwerken tijdens Congres Cliëntenraden'

Leer meer over veerkrachtig samenwerken tijdens Congres Cliëntenraden

23 september 2019 - Het thema van het Congres Cliëntenraden 2019 is Veerkrachtig samenwerken en vormt de rode draad tussen de vele workshops. Kitty van de Vossenberg geeft bijvoorbeeld een sessie over strategisch beïnvloeden en Lisette Verploegen vertelt over de Navigator werkmethode. En dat ‘vraagt om veerkracht’.
thema: Medezeggenschap

Afbeelding bij 'Jan-Kees van Wijnen (tanteLouise): ‘Het uitgangspunt is vrijheid en geen discu..'

Jan-Kees van Wijnen (tanteLouise): ‘Het uitgangspunt is vrijheid en geen discussie’

23 september 2019 - Bij tanteLouise hebben bewoners met dementie optimale bewegingsvrijheid, omdat de leefcirkel dankzij GPS-lokalisatie dynamisch kan worden aangepast aan de actuele situatie van de bewoner.
thema: Veiligheid


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant