Doelstelling 1: Meer tijd en aandacht voor de bewoner

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen. Doelstelling 1 is: Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is. De zorg past zich aan aan de bewoners, en speelt in op wat zij willen en nodig hebben.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'Talenten van vrijwilligers onmisbaar in verpleeghuis'

Talenten van vrijwilligers onmisbaar in verpleeghuis

2 december 2019 - Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor verpleeghuizen? Twee vrijwilligerscoördinatoren van De Waalboog en Brentano leggen het uit.
thema: Wonen en welzijn

Afbeelding bij 'Cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op kwaliteitsplan'

Cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op kwaliteitsplan

29 november 2019 - Binnen de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is afgesproken dat cliëntenraden instemmingsrecht krijgen op de kwaliteitsplannen van verpleeghuizen.
thema: Medezeggenschap

Afbeelding bij 'Beweeggids: meer beweging voor ouderen met dementie'

Beweeggids: meer beweging voor ouderen met dementie

28 november 2019 - De beweeggids van Kenniscentrum Sport geeft handvatten om ouderen met dementie op verschillende manieren te stimuleren meer te bewegen. De gids bestaat uit verschillende beweegmodules met uitleg en instructies voor de oefeningen.
thema: Wonen en welzijn

Afbeelding bij 'Zes pijlers om onbegrepen gedrag te verklaren'

Zes pijlers om onbegrepen gedrag te verklaren

28 november 2019 - Een manier om erachter te komen waar de oorzaak van onbegrepen gedrag ligt, is te kijken naar de ‘zes pijlers onder een aardige dag’.
thema: Persoonsgerichte zorg

Afbeelding bij 'Videoserie ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ – deel 1: Bewoner..'

Videoserie ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ – deel 1: Bewoner leren kennen

26 november 2019 - In 5 korte video’s rondom het thema ‘De bewoner leren kennen’ zie je voorbeelden van contact maken, zoeken naar gedeelde interesses, oprecht vragen stellen, erkennen van verdriet en het betrekken van de familie.
thema: Persoonsgerichte zorg

Afbeelding bij 'Zuster Inge: ‘Mijn kinderen zijn mij vergeten’'

Zuster Inge: ‘Mijn kinderen zijn mij vergeten’

25 november 2019 - Zuster Inge deelt haar mooie en ontroerende momenten in het verpleeghuis. Dit keer vertelt ze over een bewoner met dementie die denkt dat haar kinderen nooit op bezoek komen.
thema: Wonen en welzijn

Afbeelding bij 'Nieuwe versie Leidraad Veilige Zorgrelatie beschikbaar'

Nieuwe versie Leidraad Veilige Zorgrelatie beschikbaar

25 november 2019 - De Leidraad Veilige Zorgrelatie helpt organisaties om beleid te maken gericht op het voorkomen van en omgaan met  grensoverschrijdend gedrag door professionals of vrijwilligers jegens cliënten.
thema: Veiligheid

Afbeelding bij 'Duidelijkheid over calamiteiten in zorgorganisaties'

Duidelijkheid over calamiteiten in zorgorganisaties

21 november 2019 - Wanneer spreek je van een calamiteit in een zorgorganisatie? En wanneer én wat moet je melden? De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een zorgbrede brochure opgesteld die duidelijkheid schept.
thema: Veiligheid

Afbeelding bij 'Keuzehulp voor juiste verpleeghuis'

Keuzehulp voor juiste verpleeghuis

21 november 2019 - Voor een groot deel van de tachtigplussers zal een verpleeghuis de laatste plek zijn waar ze wonen. Daarom is het nodig dat zij in een omgeving terechtkomen die bij hen past en waar ze passende zorg en ondersteuning krijgen.
thema: Persoonsgerichte zorg

Afbeelding bij 'Wim van Hall, lid cliëntenraad: ‘Ik bekijk dingen anders dan professional..'

Wim van Hall, lid cliëntenraad: ‘Ik bekijk dingen anders dan professionals’

20 november 2019 - Wim van Hall is net als Thea Oldenhave lid van een lokale cliëntenraad van Marga Klompé. ‘Het is toch een beetje een bejaardenclub, jammer dat er niet meer kinderen van bewoners in zitten.’
thema: Medezeggenschap


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant