Doelstelling 1: Meer tijd en aandacht voor de bewoner

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen. Doelstelling 1 is: Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is. De zorg past zich aan aan de bewoners, en speelt in op wat zij willen en nodig hebben.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'Film Thuiskomen: over wennen aan een verzorgingshuis'

Film Thuiskomen: over wennen aan een verzorgingshuis

19 oktober 2015 - De film Thuiskomen gaat in op het proces van ‘je thuisvoelen in een verzorgingshuis’ en draait om Tom Hertog (85), die in een verzorgingshuis gaat wonen.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'Heel veel interactie tijdens congres cliëntenraden'

Heel veel interactie tijdens congres cliëntenraden

16 oktober 2015 - Staatssecretaris Van Rijn van VWS onderstreept hoe essentieel de rol van cliëntenraden is om de kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen te bewerkstelligen.
thema: Medezeggenschap

Afbeelding bij 'Martin van Rijn spreekt met cliëntenraden tijdens ontbijtsessie'

Martin van Rijn spreekt met cliëntenraden tijdens ontbijtsessie

16 oktober 2015 - Nog voor de start van het congres ‘De cliëntenraad, een sterke gesprekspartner’ schoof staatssecretaris Martin van Rijn aan voor een ontbijt met 20 vertegenwoordigers van cliëntenraden.
thema: Medezeggenschap

Afbeelding bij 'Fotostem van Sevagram en Zuyd Hogeschool betrekt ouderen met dementie bij eigen ..'

Fotostem van Sevagram en Zuyd Hogeschool betrekt ouderen met dementie bij eigen zorg

16 oktober 2015 - Met de methodiek Fotostem van Sevagram en Hogeschool Zuyd kunnen ouderen met dementie in verpleeghuizen beter worden betrokken bij de zorg en ondersteuning.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'Verslagen en presentaties congres ‘De cliëntenraad – een sterke gesprekspar..'

Verslagen en presentaties congres ‘De cliëntenraad – een sterke gesprekspartner’

15 oktober 2015 - Bekijk nu de foto’s, verslagen en presentaties van het congres ‘De cliëntenraad – een sterke gesprekspartner’ van 12 oktober 2015.
thema: Medezeggenschap

Afbeelding bij 'V&VN: Zorgleefplan moet terug naar de basis'

V&VN: Zorgleefplan moet terug naar de basis

14 oktober 2015 - V&VN heeft een onderzoek gedaan naar de wijze waarop verpleegkundigen en verzorgenden werken met het zorgleefplan. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in het rapport ‘Heeft de cliënt invloed?’.
thema: Persoonsgerichte zorg

Afbeelding bij 'Verslag: Startbijeenkomst vierde groep deelnemers aan Waardigheid en trots'

Verslag: Startbijeenkomst vierde groep deelnemers aan Waardigheid en trots

14 oktober 2015 - Op 24 september kwam de 4e groep deelnemers aan Waardigheid en trots in de ochtend samen ter ontmoeting en kennisdeling binnen hun thema ‘cliënt centraal’.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'Volckaert geeft cliënten én medewerkers de regie om tot de beste zorg te komen'

Volckaert geeft cliënten én medewerkers de regie om tot de beste zorg te komen

13 oktober 2015 - Medewerkers van Volckaert sloten september 2015 het project ‘Cliënt in Regie’ af. Een boom op het podium verbeeldde de worteling en groei van het proces.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'BrabantZorg'

BrabantZorg

12 oktober 2015 - BrabantZorg wil familie ‘partner’ in zorg laten zijn, samen met medewerkers en vrijwilligers, voor groeimogelijkheden van bewoners in het dagelijks leven.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'Brochure Familieparticipatie van Azora: familie als partner in zorg'

Brochure Familieparticipatie van Azora: familie als partner in zorg

9 oktober 2015 - De brochure Familieparticipatie benadrukt het belang dat Azora hecht aan het actief betrekken van familie bij de dagelijkse zorg.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant