Doelstelling 1: Meer tijd en aandacht voor de bewoner

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen. Doelstelling 1 is: Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is. De zorg past zich aan aan de bewoners, en speelt in op wat zij willen en nodig hebben.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'Aanbieders van verpleeghuiszorg brengen HACCP-knelpunten in kaart'

Aanbieders van verpleeghuiszorg brengen HACCP-knelpunten in kaart

12 februari 2016 - Manon Koster, Projectsecretaris Waardigheid & trots bij VWS, sprak op het Nationaal Congres Veilig Voedsel over HACCP en voedselveiligheid in de zorg.
thema: Veiligheid

Afbeelding bij 'Rust en structuur in speciaal voor mensen met Korsakov ingericht Dijckhuis'

Rust en structuur in speciaal voor mensen met Korsakov ingericht Dijckhuis

12 februari 2016 - Het Dijckhuis (onderdeel van het Parkhuis) is een Bopz-aangemerkte instelling, speciaal ingericht voor mensen met Korsakov. Jack Veenman (70) vertelt hoe zijn nieuwe leven eruit ziet.
thema: Veiligheid

Afbeelding bij 'CIZ: de balans bewaren tussen snelheid en zorgvuldigheid'

CIZ: de balans bewaren tussen snelheid en zorgvuldigheid

9 februari 2016 - Opella is terecht ongeduldig om vervolgstappen te zetten in de indicatiestelling onder de Wet langdurige zorg, in vervolg op het experiment regelarme instellingen (erai) waaraan het deelnam, stelt Colette Schellinger, adviseur bij het CIZ.
thema: Indicatiestelling

Afbeelding bij 'Onafhankelijke indicatiestelling vraagt om training en toetsing op landelijk niv..'

Onafhankelijke indicatiestelling vraagt om training en toetsing op landelijk niveau

9 februari 2016 - Indicatiestelling in de Wlz brengt een nieuw leerproces met zich mee voor de klantadviseurs van Opella én voor het CIZ.
thema: Indicatiestelling

Afbeelding bij 'Lex Tabak: ‘Welbevinden’ als verbindende taal in verpleeghuiszorg'

Lex Tabak: ‘Welbevinden’ als verbindende taal in verpleeghuiszorg

9 februari 2016 - Naast de overbekende ‘systemische’ taal van protocol, proces en structuur, is er behoefte aan een tegengeluid dat recht doet aan wat de cliënt en familie zelf van belang achten. ‘Welbevinden’ blijkt een taal die cliënt, familie en professional met elkaar verbindt.
thema's: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Cliënt centraal

Afbeelding bij 'In verpleeghuiszorg zit aandacht voor mensenrechten vooral in alledaagse dingen'

In verpleeghuiszorg zit aandacht voor mensenrechten vooral in alledaagse dingen

5 februari 2016 - Van verpleeghuizen mag worden verwacht dat ze aandacht hebben voor het onderwerp mensenrechten, stelt het College voor de Rechten van de Mens in haar rapport.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'ActiZ pleit voor samenwerken in nuancering van de beeldvorming over ouderenzorg'

ActiZ pleit voor samenwerken in nuancering van de beeldvorming over ouderenzorg

4 februari 2016 - ActiZ wil op een aantal fronten een actieve rol spelen in de kwaliteitsverbeteringsslag in de verpleeghuiszorg die met het programma Waardigheid en trots een fikse impuls krijgt.
thema: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Afbeelding bij 'Enny Hoenselaar (Sint Anna): We gaan zelfreguleren'

Enny Hoenselaar (Sint Anna): We gaan zelfreguleren

4 februari 2016 - Enny Hoenselaar, bestuurder van Sint Anna, blogt over de ontwikkeling van een organisatiestructuur met als ‘hart’ acht zelfregulerende gemeenschappen.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'Meer aandacht voor mensenrechten in verpleeghuizen'

Meer aandacht voor mensenrechten in verpleeghuizen

3 februari 2016 - In het rapport ‘de Cliënt Centraal’ presenteert het College voor de Rechten van de Mens de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de mensenrechten van ouderen in verpleeghuizen.
thema: Cliënt centraal


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant