Doelstelling 1: Meer tijd en aandacht voor de bewoner

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen. Doelstelling 1 is: Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is. De zorg past zich aan aan de bewoners, en speelt in op wat zij willen en nodig hebben.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'AxionContinu'

AxionContinu

13 november 2015 - AxionContinu is voornemens om de waarden die worden gekozen voor de nieuwe locatie Voorveldse Hof richtinggevend te laten zijn in alle (beleids)beslissingen.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'De Schoolstraat'

De Schoolstraat

12 november 2015 - Met het plan ‘De Schoolstraat’ wil de Accolade Zorggroep de samenwerking tussen de mantelzorg en professionele zorg blijvend versterken.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'Buitengewoon Zorgzaam'

Buitengewoon Zorgzaam

12 november 2015 - Het project ‘Buitengewoon Zorgzaam’ van Accolade Zorggroep organiseert de zorg in een vernieuwend samenwerkingsverband rond wonen, zorg en welzijn.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'Accolade Zorggroep'

Accolade Zorggroep

12 november 2015 - Thuis voor iedereen, dat is waar Accolade voor staat. Binnen het programma Waardigheid en trots gaat de zorggroep aan de slag met drie verbeterplannen.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'Proeftuin Hogere Zorgzwaarte: langer thuis wonen'

Proeftuin Hogere Zorgzwaarte: langer thuis wonen

12 november 2015 - Met de Proeftuin Hogere Zorgzwaarte beoogt Carintreggeland een beter geluksgevoel van cliënten ten opzichte van vergelijkbare cliënten die intramuraal wonen.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'Met Waardigheid en Trots wonen in De Weijdehof'

Met Waardigheid en Trots wonen in De Weijdehof

12 november 2015 - Carintreggeland wil met project ‘Met Waardigheid en Trots wonen in De Weijdehof’ de positie van de cliënt versterken, met ruimte voor de professional.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'Carintreggeland'

Carintreggeland

12 november 2015 - Carintreggeland wil waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven van de cliënt en gaat binnen Waardigheid en trots aan de slag met twee verbeterplannen.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'Annie (persoonlijk begeleider SVRZ) over de omslag van werken vóór de patiënt..'

Annie (persoonlijk begeleider SVRZ) over de omslag van werken vóór de patiënt naar werken mét de cliënt

11 november 2015 - Annie is persoonlijk begeleider bij Abachtsveld, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie van SVRZ. Zij vertelt over hoe zij haar werk ervaart.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'Van Rijn: ‘Werk en mantelzorg mogen elkaar nooit uitsluiten’'

Van Rijn: ‘Werk en mantelzorg mogen elkaar nooit uitsluiten’

10 november 2015 - Het kabinet wil een gezonde balans tussen plezier in het werk en tijd om voor dierbaren te zorgen, meldt Van Rijn op de dag van de mantelzorg.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'Frankelandgroep'

Frankelandgroep

10 november 2015 - De Frankelandgroep wil de positie van bewoners en mantelzorg gedurende het verblijf versterken en inzetten op verwachtingenmanagement.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant