Doelstelling 1: Meer tijd en aandacht voor de bewoner

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen. Doelstelling 1 is: Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is. De zorg past zich aan aan de bewoners, en speelt in op wat zij willen en nodig hebben.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'KwadrantGroep'

KwadrantGroep

19 november 2015 - KwadrantGroep zet met twee projecten binnen Waardigheid en trots in op ondersteuning die past bij de beleving en ervaring van cliënten.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'AO Kwaliteit verpleeghuiszorg: het ‘nieuwe kijken’ naar goede zorg in verple..'

AO Kwaliteit verpleeghuiszorg: het ‘nieuwe kijken’ naar goede zorg in verpleeghuizen

19 november 2015 - Staatssecretaris Van Rijn van het ministerie VWS sprak op 18 november 2015 over de kwaliteit van verpleeghuiszorg en de voortgang van Waardigheid en trots.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'Zorgcentra Meerlanden'

Zorgcentra Meerlanden

18 november 2015 - Zorgcentra Meerlanden werkt binnen Waardigheid en trots aan het welbevinden en de versterking van eigen regie, netwerken en medezeggenschap.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'Pieter van Foreest'

Pieter van Foreest

18 november 2015 - Pieter van Foreest wil de processen rondom het verhuizen naar een verpleeghuis geheel herontwerpen en afstemmen op de behoefte van cliënten en naasten.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'STMR'

STMR

17 november 2015 - STMR wil klanten, familie en professionals samen verantwoordelijk maken voor een goede en veilige algemene en individuele leefomgeving.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'Top Care: Expertisecentrum voor NAH met cognitieve neurorevalidatie'

Top Care: Expertisecentrum voor NAH met cognitieve neurorevalidatie

16 november 2015 - Thebe wil verpleeghuis Aeneas ontwikkelen tot expertisecentra die specialistische zorg biedt aan NAH met cognitieve neurorevalidatie.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'Paradigmashift: Naar waarde-vol en betekenis-vol leven en zorgen'

Paradigmashift: Naar waarde-vol en betekenis-vol leven en zorgen

16 november 2015 - Thebe wil met het plan ‘Naar waarde-vol en betekenis-vol leven en zorgen’ de laatste fase van het leven van de cliënt zo veel mogelijk kwaliteit geven.
thema: Cliënt centraal

Afbeelding bij 'Thebe'

Thebe

16 november 2015 - Thebe werkt onder andere met twee verbeterprojecten naar ‘Het Thebe Huis Intramuraal 2020’ toe: Paradigmashift en Top care.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'Thuiskomertje voor mensen met dementie is Het Beste Zorgidee van 2015'

Thuiskomertje voor mensen met dementie is Het Beste Zorgidee van 2015

16 november 2015 - Volgens de jury is het Thuiskomertje een prachtig en haalbaar idee dat niet alleen de patiënt met dementie helpt, maar ook zorgverleners en mantelzorgers.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional

Afbeelding bij 'DrieGasthuizenGroep'

DrieGasthuizenGroep

13 november 2015 - De DrieGasthuizenGroep wil het opdrachtgeverschap meer bij de cliënt leggen en Familiezorg invoeren, zodat er betere kwaliteit en kostenbesparing ontstaat.
thema: Mantelzorg, cliënt, professional


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant