Doelstelling 1: Meer tijd en aandacht voor de bewoner

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen. Doelstelling 1 is: Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is. De zorg past zich aan aan de bewoners, en speelt in op wat zij willen en nodig hebben.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'Risicoafweging preventief gebruik medische mondneusmaskers verpleeghuiszorg'

Risicoafweging preventief gebruik medische mondneusmaskers verpleeghuiszorg

19 oktober 2020 - Maak gebruik van de risicoafweging voor preventief gebruik van medische mondneusmaskers in de verpleeghuiszorg van het ministerie van VWS.
thema: Veiligheid

Afbeelding bij 'Vilans steunt manifest tegen algeheel bezoekverbod voor verpleeghuizen'

Vilans steunt manifest tegen algeheel bezoekverbod voor verpleeghuizen

15 oktober 2020 - Ruim 70 bestuurders en experts ouderenzorg ondertekenden het manifest tegen een tweede algehele sluiting van de verpleeghuizen.
thema: Wonen en welzijn

Afbeelding bij 'Coloriet: ‘er zijn’ voor medewerkers in coronatijd'

Coloriet: ‘er zijn’ voor medewerkers in coronatijd

14 oktober 2020 - Welke aanpak is er bij Coloriet om medewerkers te ondersteunen in corona-tijd? Interview met diverse betrokkenen, maar ook een medewerker vvertelt over de impact van corona.
thema's: Veiligheid, Arbeidsmarkt, Leiderschap, governance en management

Afbeelding bij 'Routekaart coronamaatregelen per 13 oktober'

Routekaart coronamaatregelen per 13 oktober

14 oktober 2020 - Er gelden nu nieuwe coronamaatregelen, vastgelegd in de routekaart. Voor verpleeghuizen zijn deze maatregelen afhankelijk van de situatie op de locatie.
thema's: Wonen en welzijn, Veiligheid

Afbeelding bij 'Tool: Handreiking Crisiscommunicatie voor de verpleeghuiszorg'

Tool: Handreiking Crisiscommunicatie voor de verpleeghuiszorg

13 oktober 2020 - Met de handreiking ‘Crisiscommunicatie voor de verpleeghuiszorg’ krijg je handvatten om crisismanagement én de bijbehorende communicatie op de juiste wijze te organiseren. Extra aandacht gaat uit naar coronagerelateerde crises.
thema's: Veiligheid, Leiderschap, governance en management

Afbeelding bij 'AxionContinu: ‘Durf vooruit te lopen op maatregelen’'

AxionContinu: ‘Durf vooruit te lopen op maatregelen’

7 oktober 2020 - Na hard getroffen te zijn in de eerste golf, lukt het AxionContinu om het coronavirus op dit moment grotendeels buiten de deur te houden. Lees hoe.
thema: Veiligheid

Afbeelding bij 'SilverFit Alois stimuleert cognitieve en lichamelijke inspanning'

SilverFit Alois stimuleert cognitieve en lichamelijke inspanning

6 oktober 2020 - Technologische toepassing #33 is de SilverFit Alois van Zorggroep Solis. Er zijn activiteiten en spellen die lichaamsbeweging stimuleren, sociaal contact bevorderen, cognitief uitdagen of juist ontspanning bieden.
thema's: Technologie, Wonen en welzijn

Afbeelding bij 'Muziek, spellen en beeldbellen via tablets'

Muziek, spellen en beeldbellen via tablets

6 oktober 2020 - Technologische toepassing #32 zijn de tablets van Solis. Ze gebruiken ze om bewoners meer welzijn te bieden en ze prettig te laten voelen.
thema's: Technologie, Wonen en welzijn

Afbeelding bij 'Rustig slapen met slaaprobot Somnox'

Rustig slapen met slaaprobot Somnox

6 oktober 2020 - Technologische toepassing #35 is de Somnox van Zorggroep Solis. Een zachte knuffelbare slaaprobot die adembewegingen simuleert.
thema's: Technologie, Wonen en welzijn

Afbeelding bij 'Terugblik Week Wet zorg en dwang'

Terugblik Week Wet zorg en dwang

5 oktober 2020 - Lees de terugblik op de Week Wet zorg en dwang 2020 door Miriam Stolten, Projectleider Zorgbelang Inclusief.
thema: Veiligheid


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant