Doelstelling 3: Leren, verbeteren en innoveren

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen.  Doelstelling 3 is: Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.

Door te leren, te verbeteren en te innoveren wordt de verpleeghuiszorg geleidelijk beter.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'Verplichting CQi-vragenlijst voor meten van cliëntervaringen in Wlz vervalt'

Verplichting CQi-vragenlijst voor meten van cliëntervaringen in Wlz vervalt

5 november 2015 - Zorgorganisaties zijn vanaf 1 januari 2016 niet meer verplicht om de CQi-vragenlijst VVT te gebruiken voor het meten van cliëntervaringen in de Wlz.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'IGZ vernieuwt toezicht met lekeninspecteurs in de verpleeghuiszorg'

IGZ vernieuwt toezicht met lekeninspecteurs in de verpleeghuiszorg

15 oktober 2015 - Lekeninspecteurs, zelfevaluatie en audits: de Inspectie voor de Gezondheidszorg vernieuwt het toezicht in de verpleeghuiszorg.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Alliantie Mondzorg prachtig voorbeeld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuiz..'

Alliantie Mondzorg prachtig voorbeeld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen

13 oktober 2015 - Alliantie Mondzorg: initiatief van ActiZ, Verenso, Vilans, V&VN, VWS en 9 zorgorganisaties. Zij werden begeleid door het afgeronde programma In voor zorg!
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'ZN Dialoog: Afscheid van de afvinklijstjes in de verpleeghuiszorg'

ZN Dialoog: Afscheid van de afvinklijstjes in de verpleeghuiszorg

7 oktober 2015 - Anneke Augustinus en Karin Lieber spreken in ZN Dialoog 11 over kwaliteitsontwikkeling, financiering en samenwerking in de verpleeghuiszorg.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Interviewteams ZorgkaartNederland vragen bewoners naar kwaliteit verpleeghuis'

Interviewteams ZorgkaartNederland vragen bewoners naar kwaliteit verpleeghuis

29 juli 2015 - Deze week zijn interviewteams van ZorgkaartNederland gestart om in verpleeghuizen van bewoners te horen en op te tekenen hoe ze zich voelen in het huis.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Zorginstituut wil meer inzicht in meetmethoden voor kwaliteit van leven'

Zorginstituut wil meer inzicht in meetmethoden voor kwaliteit van leven

10 juli 2015 - Er is meer inzicht nodig in de methoden om kwaliteit van leven vast te stellen, concludeert Zorginstituut Nederland na een inventarisatie.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Inzet Mystery Guests IGZ leidt tot positiever beeld verpleeghuiszorg'

Inzet Mystery Guests IGZ leidt tot positiever beeld verpleeghuiszorg

7 juli 2015 - Ten opzichte van de IGZ leveren mystery guests een positiever beeld. De IGZ is vooral gericht op wat mis gaat, mystery guests hebben oog voor wat goed gaat.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'NCZ en LOC: Kwaliteitsbepaling verpleeghuizen moet veel lokaler worden vormgegev..'

NCZ en LOC: Kwaliteitsbepaling verpleeghuizen moet veel lokaler worden vormgegeven

2 juli 2015 - Aan NCZ en LOC de vraag wat zij vinden van het afschaffen van de CQ-index en hoe het alternatief voor kwaliteitsmeting eruit zou kunnen zien.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Verbeterpunten kwaliteit en bedrijfsvoering verpleeghuiszorg'

Verbeterpunten kwaliteit en bedrijfsvoering verpleeghuiszorg

30 juni 2015 - Gupta Strategists heeft in opdracht van In voor zorg! onderzoek uitgevoerd naar de samenhang tussen kwaliteit en bedrijfsvoering in de verpleeghuiszorg.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Belangrijke stappen verbetering ouderenzorg gezet'

Belangrijke stappen verbetering ouderenzorg gezet

29 juni 2015 - Staatssecretaris Martin van Rijn bood op vrijdag 26 juni de voortgangsrapportage ‘Waardigheid en trots’ aan de Tweede Kamer aan.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant