Doelstelling 3: Leren, verbeteren en innoveren

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen.  Doelstelling 3 is: Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.

Door te leren, te verbeteren en te innoveren wordt de verpleeghuiszorg geleidelijk beter.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'Alliantie Mondzorg prachtig voorbeeld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuiz..'

Alliantie Mondzorg prachtig voorbeeld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen

13 okt - Alliantie Mondzorg: initiatief van ActiZ, Verenso, Vilans, V&VN, VWS en 9 zorgorganisaties. Zij werden begeleid door het afgeronde programma In voor zorg!
thema: Kwaliteit meten en verantwoorden

Afbeelding bij 'QuaRijn'

QuaRijn

7 okt - QuaRijn neemt met locatie De Koekoek deel aan het programma Waardigheid en trots met de ambitie om regionaal ‘de beste in dementie-zorg’ te worden.
thema: Persoonsvolgende bekostiging

Afbeelding bij 'ZN Dialoog: Afscheid van de afvinklijstjes in de verpleeghuiszorg'

ZN Dialoog: Afscheid van de afvinklijstjes in de verpleeghuiszorg

7 okt - Anneke Augustinus en Karin Lieber spreken in ZN Dialoog 11 over kwaliteitsontwikkeling, financiering en samenwerking in de verpleeghuiszorg.
thema: Kwaliteit meten en verantwoorden

Afbeelding bij 'Interviewteams ZorgkaartNederland vragen bewoners naar kwaliteit verpleeghuis'

Interviewteams ZorgkaartNederland vragen bewoners naar kwaliteit verpleeghuis

29 jul - Deze week zijn interviewteams van ZorgkaartNederland gestart om in verpleeghuizen van bewoners te horen en op te tekenen hoe ze zich voelen in het huis.
thema: Kwaliteit meten en verantwoorden

Afbeelding bij 'Zorginstituut wil meer inzicht in meetmethoden voor kwaliteit van leven'

Zorginstituut wil meer inzicht in meetmethoden voor kwaliteit van leven

10 jul - Er is meer inzicht nodig in de methoden om kwaliteit van leven vast te stellen, concludeert Zorginstituut Nederland na een inventarisatie.
thema: Kwaliteit meten en verantwoorden

Afbeelding bij 'Inzet Mystery Guests IGZ leidt tot positiever beeld verpleeghuiszorg'

Inzet Mystery Guests IGZ leidt tot positiever beeld verpleeghuiszorg

7 jul - Ten opzichte van de IGZ leveren mystery guests een positiever beeld. De IGZ is vooral gericht op wat mis gaat, mystery guests hebben oog voor wat goed gaat.
thema: Kwaliteit meten en verantwoorden

Afbeelding bij 'NCZ en LOC: Kwaliteitsbepaling verpleeghuizen moet veel lokaler worden vormgegev..'

NCZ en LOC: Kwaliteitsbepaling verpleeghuizen moet veel lokaler worden vormgegeven

2 jul - Aan NCZ en LOC de vraag wat zij vinden van het afschaffen van de CQ-index en hoe het alternatief voor kwaliteitsmeting eruit zou kunnen zien.
thema: Kwaliteit meten en verantwoorden

Afbeelding bij 'Verbeterpunten kwaliteit en bedrijfsvoering verpleeghuiszorg'

Verbeterpunten kwaliteit en bedrijfsvoering verpleeghuiszorg

30 jun - Gupta Strategists heeft in opdracht van In voor zorg! onderzoek uitgevoerd naar de samenhang tussen kwaliteit en bedrijfsvoering in de verpleeghuiszorg.
thema: Kwaliteit meten en verantwoorden

Afbeelding bij 'IGZ vernieuwt haar toezicht'

IGZ vernieuwt haar toezicht

29 jun - De IGZ vernieuwt haar toezicht en wil meer focussen op de cliëntgerichtheid van de zorg, waarbij kwaliteit van leven van de cliënt centraal staat.
thema: Kwaliteit meten en verantwoorden

Afbeelding bij 'Belangrijke stappen verbetering ouderenzorg gezet'

Belangrijke stappen verbetering ouderenzorg gezet

29 jun - Staatssecretaris Martin van Rijn bood op vrijdag 26 juni de voortgangsrapportage ‘Waardigheid en trots’ aan de Tweede Kamer aan.
thema: Kwaliteit meten en verantwoorden


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant