Doelstelling 3: Leren, verbeteren en innoveren

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen.  Doelstelling 3 is: Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.

Door te leren, te verbeteren en te innoveren wordt de verpleeghuiszorg geleidelijk beter.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'Eindrapport IGZ toezicht op 150 verpleegzorginstellingen'

Eindrapport IGZ toezicht op 150 verpleegzorginstellingen

4 juli 2016 - De zorg in verpleeghuizen is complexer dan ooit. Niet alle instellingen zijn daar klaar voor, constateert de IGZ in haar rapportage van juni 2016.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Toezicht op Goed Bestuur'

Toezicht op Goed Bestuur

1 juli 2016 - De IGZ en NZa presenteren een gezamenlijk kader ‘toezicht op Goed Bestuur’, deze vervangt het oude kader van IGZ. Download het kader!
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Cicero Zorggroep bezocht door Waardigheid en Trots-aanbieders'

Cicero Zorggroep bezocht door Waardigheid en Trots-aanbieders

30 juni 2016 - Op 14 juni werd Op den Toren van Cicero Zorggroep bezocht door een groep collega van zorgaanbieders die deelnemen aan het programma Waardigheid en Trots.
thema's: Technologie, Veiligheid, Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'Geen betutteling bij Saffier want ‘mensen worden hier gelukkiger van’'

Geen betutteling bij Saffier want ‘mensen worden hier gelukkiger van’

30 juni 2016 - Bewoners bij de Saffier Residentiegroep beslissen zelf over veel dingen: een nieuw zorgconcept waarbij mensen nog meer eigen regie krijgen.
thema's: Cliënt centraal, Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'Verslag themabijeenkomst bekostiging SO in de eerste lijn'

Verslag themabijeenkomst bekostiging SO in de eerste lijn

28 juni 2016 - Lees hier het verslag van de vervolgbijeenkomst van het thema bekostiging specialist ouderengeneeskunde van dinsdag 22 juni 2016.
thema: Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'Kompleet: ontwikkeling ketenzorgprogramma in Zuidoost-Brabant'

Kompleet: ontwikkeling ketenzorgprogramma in Zuidoost-Brabant

27 juni 2016 - In Zuidoost-Brabant ontwikkelen drie eerstelijns organisaties een ketenzorgprogramma voor kwetsbare ouderen. InEen interviewde een van de betrokkenen.
thema: Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'Patientjourney – SO in the lead'

Patientjourney – SO in the lead

24 juni 2016 - 7 organisaties zijn aan het werk om de SO beter te positioneren nu ouderen langer thuis wonen. De patientjourney SO in the lead helpt hen daarbij.
thema: Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'Beleidsregel ‘Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg’'

Beleidsregel ‘Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg’

22 juni 2016 - Lees de beleidsregel huisartsgeneeskundige zorg, multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg om alles te weten te komen over het samenbrengen van de bekostiging in één model.
thema: Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'Overzicht bekostiging van behandeling Wlz-cliënten 2016'

Overzicht bekostiging van behandeling Wlz-cliënten 2016

22 juni 2016 - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft naar aanleiding van vragen uit het werkveld een overzicht gemaakt van de bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016.
thema: Gebruik van hulpbronnen


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant