Doelstelling 3: Leren, verbeteren en innoveren

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen.  Doelstelling 3 is: Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.

Door te leren, te verbeteren en te innoveren wordt de verpleeghuiszorg geleidelijk beter.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'Kennisdossier methodisch werken'

Kennisdossier methodisch werken

25 januari 2021 - In het kennisdossier methodisch werken zijn kennisproducten gebundeld rondom methodisch werken in de verpleeghuiszorg.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'SPOT ON: methodisch werken'

SPOT ON: methodisch werken

25 januari 2021 - In de campagne SPOT ON zetten we elke laatste week van de maand één belangrijk thema centraal. Deze maand is dat methodisch werken (25 – 29 jan).
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Inspiratiebox: methodisch werken in de verpleeghuiszorg'

Inspiratiebox: methodisch werken in de verpleeghuiszorg

25 januari 2021 - In deze inspiratiebox voor methodisch werken vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de PDCA-cyclus.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Methode: Goed gesprek over levensloop, verlangens en goed samenspel'

Methode: Goed gesprek over levensloop, verlangens en goed samenspel

22 januari 2021 - Gebruik deze tool om in het gesprek met de cliënt en zijn naaste over diens levensloop en wensen uniform informatie op te halen en vast te leggen.
thema's: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Handreiking: Methodisch werken met het ECD'

Handreiking: Methodisch werken met het ECD

22 januari 2021 - Gebruik de handreiking voor een eenduidige werkwijze voor methodisch werken met het persoonsgericht zorgleefplan in het ECD.
thema's: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Geeltjesmeting. Medicatie, Valincidenten, Incontinentiezorg en meer'

Geeltjesmeting. Medicatie, Valincidenten, Incontinentiezorg en meer

22 januari 2021 - Aan de hand van de Geeltjesmeting registreer en analyseer je wat er niet goed gaat op de afdeling, bijvoorbeeld met medicatie, valincidenten of incontinentiezorg.
thema's: Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Kwaliteitsproces: Florence Verbetermethodiek'

Kwaliteitsproces: Florence Verbetermethodiek

22 januari 2021 - De Florence Verbetermethodiek ondersteunt intramurale locaties op alle niveaus in leren en verbeteren en helpt veranderingen op gang brengen.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Klaverblad voor reflectie op gouden momenten in de zorg'

Klaverblad voor reflectie op gouden momenten in de zorg

22 januari 2021 - Gebruik het boekje Klaverblad om in gesprek te gaan over levensvragen en gouden momenten in de zorg: momenten met aandacht en betekenis.
thema's: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Overzicht met 34 manieren om stil te staan bij het werk, (zelf)reflectie en inte..'

Overzicht met 34 manieren om stil te staan bij het werk, (zelf)reflectie en intervisie

22 januari 2021 - Gebruik het boekje met 34 werkvormen voor reflectie in de zorg om samen stil te staan bij het werk in de zorg en in het team.
thema's: Personeelssamenstelling, Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Methodiek Team-Plussen: handreiking om aan te sluiten bij bewoners'

Methodiek Team-Plussen: handreiking om aan te sluiten bij bewoners

22 januari 2021 - De methodiek Team-Plussen is een handreiking met diverse tools om met elkaar te onderzoeken hoe je als team (beter) kunt aansluiten bij de bewoner(s).
thema's: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Personeelssamenstelling, Leren en verbeteren van kwaliteit


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant