Doelstelling 3: Leren, verbeteren en innoveren

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen.  Doelstelling 3 is: Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.

Door te leren, te verbeteren en te innoveren wordt de verpleeghuiszorg geleidelijk beter.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'NZa verlengt Wlz compensatieregelingen corona voor 2021'

NZa verlengt Wlz compensatieregelingen corona voor 2021

21 december 2020 - De NZa heeft de compensatieregelingen voor omzetderving en extra kosten die gemaakt worden door corona verlengd voor 2021.
thema: Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'Prettiger zorgen met de juiste muziek op het juiste moment door Joy'

Prettiger zorgen met de juiste muziek op het juiste moment door Joy

18 december 2020 - In een huiskamer van Pleyade heeft iedere bewoner een muziekdrager met persoonlijke muziek: de Joy. Medewerkers kunnen de muziek gebruiken tijdens 5 momenten verdeeld over de dag.
thema's: Technologie, Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en welzijn

Afbeelding bij 'Ouderenzorg in kaart: ruim 120.000 extra ouderen hebben in 2040 verpleegzorg nod..'

Ouderenzorg in kaart: ruim 120.000 extra ouderen hebben in 2040 verpleegzorg nodig

16 december 2020 - De zorgkantoren hebben de huidige en benodigde capaciteit van de verpleegzorg voor ouderen in kaart gebracht. De regionale capaciteitsplannen zijn aan de minister aangeboden.
thema: Toekomst verpleeghuiszorg

Afbeelding bij 'Methodisch werken, hoe doe je dat?'

Methodisch werken, hoe doe je dat?

16 december 2020 - Methodisch werken helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg én het plezierig werken. Toch is dit in de praktijk nog lastig. Hoe komt dat?
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Beter voorbereid op praktijksituaties met de VR-bril'

Beter voorbereid op praktijksituaties met de VR-bril

16 december 2020 - Via de VR-bril kunnen medewerkers in een virtuele praktijksituatie verplaatsen en oefenen in een gecontroleerde omgeving.
thema's: Technologie, Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'Veldcoach helpt bestuurder verpleeghuis reflecteren op eigen rol'

Veldcoach helpt bestuurder verpleeghuis reflecteren op eigen rol

14 december 2020 - Hoe geef je als bestuurder van een kleinschalige woon-zorgvoorziening invulling aan je rol? Bestuurder Debby Nota vroeg hulp aan veldcoach.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Extra werkdruk en hoger ziekteverzuim in verpleeghuizen door corona'

Extra werkdruk en hoger ziekteverzuim in verpleeghuizen door corona

10 december 2020 - Corona heeft voor extra werkdruk bij medewerkers in verpleeghuizen gezorgd. Ook is er door corona een verhoogd ziekteverzuim te zien.
thema's: Arbeidsmarkt, Leiderschap, governance en management

Afbeelding bij 'Corona-onderzoek verpleeghuizen: terugblik op beleid van crisisteams (week 33 t/..'

Corona-onderzoek verpleeghuizen: terugblik op beleid van crisisteams (week 33 t/m 44)

8 december 2020 - Welke coronamaatregelen zijn volgens experts uit de crisisteams het belangrijkst bij een corona-uitbraak in het verpleeghuis? Bekijk de analyse van UNC-ZH en UNO-UMCG.
thema's: Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit, Leiderschap, governance en management

Afbeelding bij 'De Jonge werkt aan randvoorwaarden capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg'

De Jonge werkt aan randvoorwaarden capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg

4 december 2020 - Minister De Jonge wil belemmeringen wegnemen en invulling geven aan randvoorwaarden voor capaciteitsontwikkeling van de verpleeghuiszorg.
thema: Toekomst verpleeghuiszorg

Afbeelding bij 'De rol van ABR-netwerken voor verpleeghuiszorg'

De rol van ABR-netwerken voor verpleeghuiszorg

3 december 2020 - De ABR-netwerken spelen een grote rol in het uitwisselen van kennis tussen de verpleeghuizen. Vanwege corona is dit alleen nog maar belangrijker geworden. Interview uit de praktijk en de geleerde lessen met Nina Lamsma, als deskundige infectiepreventie verbonden aan ABR Zorgnetwerk Noord Nederland.
thema's: Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit, Gebruik van hulpbronnen


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant