Doelstelling 3: Leren, verbeteren en innoveren

Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft 3 doelstellingen.  Doelstelling 3 is: Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.

Door te leren, te verbeteren en te innoveren wordt de verpleeghuiszorg geleidelijk beter.

Hieronder treft u voorbeelden van wat er in verpleeghuizen gebeurt om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Afbeelding bij 'Hoe nu verder, na deze coronatijd?'

Hoe nu verder, na deze coronatijd?

3 juni 2020 - Binnenkort vinden er online denksessies plaats met VWS om in gesprek te gaan over o.a. de impact van corona, ook in de toekomst. Ben je erbij?
thema's: Toekomst verpleeghuiszorg, Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'Arts kijkt mee met slimme bril'

Arts kijkt mee met slimme bril

3 juni 2020 - In Zuid-Limburg is een aantal organisaties gestart met de inzet van de slimme bril waarmee een arts bijvoorbeeld op afstand kan meekijken met de zorgmedewerker.
thema's: Technologie, Arbeidsmarkt

Afbeelding bij 'Corona dwingt toezichthouder tot de kern van verpleeghuiszorg'

Corona dwingt toezichthouder tot de kern van verpleeghuiszorg

27 mei 2020 - Interview met toezichthouders Aad Koster, Karin Runia en Marthijn Laterveer over hun inzichten en dilemma’s ten tijde van corona.
thema's: Leiderschap, governance en management, Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Afbeelding bij 'Ouderenpoli Florence helpt huisartsen bij complexe zorg voor ouderen'

Ouderenpoli Florence helpt huisartsen bij complexe zorg voor ouderen

25 mei 2020 - In regio Haaglanden kunnen huisartsen voor kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag gebruik maken van de dienstverlening en expertise van de specialisten ouderengeneeskunde van Florence.
thema's: Duurzame medische zorg, Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'Nieuw: corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie'

Nieuw: corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie

25 mei 2020 - Verpleeghuizen kunnen per 26 mei 2020 via Waardigheid en trots op locatie vrijwel direct coronaondersteuning op maat ontvangen.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'King Arthur Groep: huisartsen en SO bieden samen zorg'

King Arthur Groep: huisartsen en SO bieden samen zorg

22 mei 2020 - Bij King Arthur Groep werken huisarts en SO samen om zorg te verlenen in woonzorgvoorziening Ridderspoor. Hoe is dat georganiseerd?
thema's: Duurzame medische zorg, Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'NZa publiceert coronabeleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten'

NZa publiceert coronabeleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten

19 mei 2020 - Met de speciale coronabeleidsregel van de NZa kunnen zorgkantoren en zorgaanbieders afspraken maken over compensatie voor omzetverlies en extra kosten.
thema: Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'Videoreeks: besturen in coronatijd'

Videoreeks: besturen in coronatijd

18 mei 2020 - Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg? Erasmus Centrum voor Zorgbestuur maakt een reeks films over besturen in deze bijzondere tijd.
thema: Leiderschap, governance en management

Afbeelding bij 'Coronawijzer voor de adviesraad (VAR / PAR)'

Coronawijzer voor de adviesraad (VAR / PAR)

18 mei 2020 - De coronawijzer beschrijft 4 rollen die een adviesraad (VAR of PAR) in de coronacrisis kan vervullen; terugtrekken, adviseren, coördineren of samen sturen.
thema: Leiderschap, governance en management

Afbeelding bij 'Eerste resultaten corona-onderzoek UNO-VUmc'

Eerste resultaten corona-onderzoek UNO-VUmc

15 mei 2020 - UNO-VUmc heeft een factsheet gepubliceerd met de eerste bevindingen van het corona-onderzoek in de verpleeghuizen op basis van de EPD-registraties.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant