FAQ project ‘Samen werken aan infectiepreventie’

Vanuit het project ‘Samen werken aan infectiepreventie’ kunnen verpleeghuizen ondersteuning krijgen bij hygiënisch werken en het voorkomen van infecties. Alle informatie over dit ondersteuningsaanbod vind je op de projectpagina ‘Samen werken aan infectiepreventie’.

Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Moet ik een akkoord hebben van mijn manager of bestuurder om mee te doen?

Er is eerst een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek doen we samen met jou een eerste verkenning en bepalen we of de ondersteuning passend is. Dat betekent dat je voor een intake geen akkoord hoeft te hebben. Voor het vervolg heb je wel toestemming nodig van je manager of bestuurder.  

Hoeveel tijd kost het?

De tijdsinvestering ziet er zo uit:

 • Twee werksessies met mensen uit jouw organisatie, betrokken bij het onderwerp infectiepreventie: ca. twee uur per keer.
 • Een mogelijke voorbereidingsopdracht die ervoor zorgt dat de juiste mensen aanwezig zijn bij de eerste werksessie.
 • Een actieplan op basis van je eerste werksessie. In dit plan staat waar je aan gaat werken. Afhankelijk van je actieplan ontvang je ondersteuning op maat van een coach en/of expert. De tijdsinvestering is afhankelijk van je plan.
 • Samen met de coach of de expert bekijk je hoe het ondersteuningsaanbod vorm krijgt.
Wat is de looptijd?

De duur van het traject is afhankelijk van het instapmoment en de aanpak. De tijdsduur hangt af van de uitkomsten van de tweede werksessie, waarin je bepaalt hoe je verder gaat. Daarnaast kunnen ook onvoorziene zaken ervoor zorgen dat het langer duurt.

Wat is de waarde van de werksessies?

Doordat het gesprek dwars door de organisatie heen plaatsvindt, ieders perceptie ertoe doet en ieder wordt gewaardeerd om diens ideeën en mening, spelen hiërarchie en status nauwelijks een rol.

Dit maakt dat er open en wederkerig met elkaar wordt gesproken en alles op tafel kan komen. De werkvormen in de bijeenkomst zijn erop gericht om iedere deelnemer continu te betrekken en aan het woord te laten. Daarmee worden bestaande overlegstructuren en -patronen ook doorbroken. Het levert eye-openers op: je kunt veel leren door goed naar collega’s te luisteren die op andere plekken in de organisatie werken en andere ervaringen hebben. De werksessie is hierdoor een efficiënte en effectieve manier om de wijsheid op basis van geleerde lessen uit het verleden in te zetten voor de toekomst.

Bekijk ook de video over de werksessie:

Welke voorwaarden zijn er voor deelname?

Het kost de organisatie geen geld, maar deelname is niet vrijblijvend. Het commitment houdt in dat we verwachten dat betrokkenen deelnemen aan ten minste twee werksessies. En dat je een actieplan maakt (eventueel met hulp van de coach), waar jullie vervolgens mee aan de slag gaan. Daarnaast verwachten we dat je er voor open staat om ervaringen te delen die helpen om naar buiten te communiceren over samen werken aan infectiepreventie.

Wat kost het?

Er zijn geen financiële kosten aan verbonden. Het vraagt wel commitment, tijd en inzet van betrokken medewerkers. Kijk voor een inschatting van de tijd bij de vraag: Hoeveel tijd kost het?

Hoeveel locaties kunnen meedoen aan het project?

In totaal kunnen 50 verpleeghuislocaties deelnemen.

Kan ik als grotere zorgaanbieder met meer locaties meedoen?

Ja, dat kan. Op basis van het kennismakingsgesprek wordt bekeken of de ondersteuning op locatieniveau of organisatieniveau gewenst is.

Wat is de achtergrond van de coaches en experts?

De coaches en experts hebben een diverse achtergrond. Zowel op het gebied van samenwerking en gedragsverandering, als op het gebied van richtlijnen en protocollen. Denk bijvoorbeeld aan deskundige infectiepreventie.

Wat zijn voorbeelden van vraagstukken van deelnemende zorginstellingen?
 • Bewust zijn en draagvlak
  • Hoe zorgen we ervoor dat we infectiepreventie cyclisch blijven agenderen om urgentiebesef te vergroten bij professionals en bestuur/management?
  • We willen graag rolbewustzijn en eigenaarschap van medewerkers is versterken als het gaat om infectiepreventie.
 • Visie en werkwijze
  • Help ons bij het ontwikkelen of verder versterken van onze visie op infectiepreventie binnen het team/de instelling.
  • Op welke manier voeren we het beste audits uit om basiskennis infectiepreventie te checken bij professionals en overige medewerkers/vrijwilligers?
  • Hoe maken we eenduidige afspraken over het hanteren van richtlijnen?
  • Hoe zorgen we voor een goede samenwerking op alle niveaus en disciplines in de organisatie?
 • Kennis en kunde
  • We willen werken aan kennisvergaring over wat nodig is voor blijvende gedragsverandering en om je team mee te krijgen en te houden. Hoe doen we dat?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de betrokkenen de juiste kennis en kunde hebben en kunnen toepassen als het gaat om infectiepreventie?
 •  Borging
  • Hoe brengen we bestuurder, deskundige infectiepreventie en specialist ouderengeneeskunde samen en trainen we de faciliterende en borgende rol.
  • Hoe zorgen we ervoor dat de organisatie is voorbereid op een uitbraak van BRMO, MRSA, Norovirus, COVID-19 (algemene pandemic preparedness).