Angelique Noordeloos

Functie/rol: Themacoördinator Vrijheid en veiligheid - BOPZ - Waardigheid en trots
Naam organisatie: Vilans

Expert op het gebied van: Binnen Waardigheid en trots begeleid ik de themagroep BOPZ. We streven ernaar om op en veilige, verantwoorde manier vrijheid toe te kennen aan cliënten met een BOPZ-status. Vanuit de wet is bescherming een recht. Wat is die bescherming en kan technologie bijdragen aan de benodigde bescherming? Met een 16-tal organisaties willen we zorgvuldig casuïstiek opbouwen. Daarbij is aandacht voor de visie van de organisatie op vrijheid, veiligheid, kwaliteit en privacy. Maar ook is er aandacht voor de interventies, gepleegd voordat vrijheidsbeperking in beeld komt. Dit alles moet goed gedocumenteerd worden. Deze dialoog is het uitgangspunt voor de wel/niet toegekende vrijheid met/zonder aanvulling van technologische hulpmiddelen. Mijn overige expertise en ervaring ligt in verandertrajecten in de zorg. Als projectleider of als coach van projectleiders heb ik meerdere trajecten begeleid.
Angelique Noordeloos op LinkedIn

Stel een vraag aan Angelique Noordeloos via het contactformulier

Deze vraag en het antwoord van de expert worden op de expertpagina van Angelique Noordeloos getoond en zijn voor anderen zichtbaar.
Wilt u dat niet? Ga dan naar stel een vraag privé.

‹ terug naar het overzicht