Zorgpartners Midden-Holland

Opbrengsten verbetertraject Zorgpartners Midden-Holland
Zorgpartners Midden-Holland heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Zorgpartners Midden-Holland.

Verbeterplan

Zorgpartners Midden-Holland wil toe naar een cliëntgerichte organisatie. De organisatievorm stond dit echter in de weg. Daarom kantelt Zorgpartners Midden-Holland haar organisatie, van top-down naar bottom-up, en versterkt de positie van de cliënten.

 • Klantwaarden zijn hierbij leidend (Cliënt centraal).
 • Bevoegdheden komen lager in de organisatie te liggen. Medewerkers krijgen meer regelruimte.
 • Handelen vanuit ‘het zijn, het voelen’ (zachte kant, de passie), in plaats van vanuit procedures en lijstjes (harde kant).

Beoogd resultaat

 • Er ontstaat een organische werkmethode, welke kan bijdragen aan totstandkoming van zelforganiserende én zelfbewuste medewerkers
 • Er worden effectievere resultaten behaald in de organisatie, omdat meer mensen zich daarvoor gericht inspannen (bottom en top).
 • De kennis van het middenkader kan nog beter worden ingezet om slagvaardigheid te (vergroten) verbreden en daarmee ook de leidinggevende functie te verbreden met coachende vaardigheden.
 • De cliënttevredenheid stijgt
 • De medewerkerstevredenheid stijgt

Verbeteraanpak

Medewerkers krijgen de ruimte om samen met cliënt en cliëntsysteem (mantelzorgers) én vrijwilligers een vraagstuk op te lossen. Een medewerker kan dit zelf in zijn eigen team oppakken. Het team is hierbij vrij in het kiezen van de aanpak en het formuleren van de oplossingen. Er is geen projectvoorstel afkomstig van uit de ‘top’ van de organisatie.

Randvoorwaarden voor het oplossen van de vraagstukken:

 • Klantwaarden staan centraal
 • Er wordt gewerkt vanuit zijn/voelen (passie)
 • De ondersteunende werkwijze is die van het 4 Windstrekenmodel
 • Het voorstel of de aanpak leidt niet tot toename van kosten
 • Het voorstel wordt uitgevoerd onder coaching van de leidinggevende van het team, die daarbij zelf ook wordt gecoacht

Meer weten

Artikelen over Zorgpartners Midden-Holland: