Zorggroep Reinalda

Opbrengsten verbetertraject Zorggroep Reinalda
Zorggroep Reinalda heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Zorggroep Reinalda.

Verbeterplan

Zorggroep Reinalda is een zorgorganisatie in Haarlem met vier locaties, waaronder een verpleeghuis. De afgelopen jaren heeft Zorggroep Reinalda sterk ingezet op het verbeteren van de kwaliteit, het HKZ-keurmerk behaald en hoger geschoold personeel aangetrokken.

Om kwaliteitsverbeteringen te behalen op belevingsniveau van de cliënt en diens netwerk is een aanvullende aanpak nodig. Reinalda wil een vernieuwingsslag maken met als doelstelling dat de cliënt werkelijk ervaart dat zijn/haar welbevinden centraal staat.

Omdat Reinalda een kleinere organisatie is zal het een uitdaging zijn voldoende slagkracht te houden om naast de waan van de dag de gewenste resultaten te boeken. Het meenemen van alle doelgroepen, medewerkers, cliënten en naasten is een belangrijk aspect in het verbeterplan. Reinalda wil bovendien een ‘Belevingsthermometer’ ontwikkelen, een instrument dat de resultaten meet van het belevingsniveau van cliënten en antwoord geeft op de vraag ‘In hoeverre ervaart de cliënt dat zijn/haar welbevinden centraal staat bij Zorggroep Reinalda?’

Mini-documentaire ‘Samen maken we het verschil’ (2017)

 Beoogd resultaat

 1. De cliënt voelt zich gehoord, begrepen en als individu (h)erkend
 2. We hebben oog en zorg voor de naasten van de cliënt
 3. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid hiervoor

Verbeteraanpak

Om de doelstelling te realiseren wordt via diverse met elkaar samenhangende en in elkaar grijpende sporen gewerkt.

Nieuwe én bestaande onderdelen van de aanpak zijn:

 • Huiskamerbijeenkomsten (gereed voor eind 2015)
 • Evaluatiegesprekken (zomer 2015)
 • Gastvrijheidstrajecten Goed Toeven en Meer Kleur (2014-2016)
 • VIP Bewoners (zomer 2015)
 • Vitaliteitsbeleid (2015-2016)
 • Drie ontmoetingscentra (realisatie voorjaar 2016)
 • Elektronisch cliëntendossier (start ontwikkeling mei 2015)
 • Servicebureau 3.0 (plan van aanpak gereed in juli 2015)
 • Mantelzorgbeleid (2014 tot 2017)
 • Familiezorg/scholing (tot 2016)
 • Mantelzorgnieuwsbrief
 • Mantelzorgcafés
 • Pilot Compaan (tot maart 2016)
 • “Leef je in”-inspiratiesessies (najaar 2015)
 • Andere communicatiemiddelen (najaar 2015)
 • Cliëntenpanel (najaar 2015)
 • Actiegroep troubleshooters: start eind 2015
 • Communicatieplan (eind 2015 – 2016 implementatie)

Meer informatie over de verbeteraanpak volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Zorggroep Reinalda: