Zorggroep Charim

Verbeterplan

Zorggroep Charim wil dat ouderen hun eigen leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten. Daarvoor levert Charim professionele zorg en ondersteuning die past bij de persoonlijke levenssfeer en levensfase van de cliënt. Medewerkers zetten zich met toewijding in om de zorg en ondersteuning af te stemmen op de persoonlijke vragen, wensen en dromen van de cliënt. Dat maakt Charim een betrokken en betrouwbare partner van cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers en andere samenwerkingsrelaties.

Tegelijkertijd wil Charim de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk stimuleren. Dat kan als er een goed samenspel tussen vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten bestaat. Het doel is dat de cliënt zoveel mogelijk de regie houdt over het eigen leven. En dat mantelzorgers en vrijwilligers goede zorg en ondersteuning kunnen bieden en daar ook plezier in hebben. De professionele zorg is aanvullend en ondersteunend. Met het project ‘Basis voor samen leven’ werkt Charim aan de versterking van dit samenspel. Concreet gebeurt dit met twee trajecten, gericht op mantelzorgers en vrijwilligers.

Beoogd resultaat

Concrete resultaten van het mantelzorgtraject zijn:

  • Charim heeft twee opgeleide mantelzorgondersteuners. In complexe mantelzorgsituaties ondersteunen zij zelf. In andere situaties helpen zij de professionals goede mantelzorgondersteuning te bieden.
  • Charim gebruikt de mantelzorgapp Nettie.nu, voor laagdrempelige communicatie met mantelzorgers als individu of als groep.
  • Mantelzorgondersteuning is opgenomen in het zorgleefplan en onderdeel van de zorgplanbespreking.

Concrete resultaten van het vrijwilligerstraject zijn:

  • Charim heeft het digitale kwaliteitshandboek aangevuld met de wettelijke en juridische, relationele, persoonlijke en functionele grenzen van vrijwilligerswerk.
  • Charim heeft een ‘gedragscode voor cliënten en vrijwilligers’. De inhoud sluit aan op de gedragscode voor medewerkers. Ook dit document is onderdeel van het digitale kwaliteitshandboek.
  • Samenwerkingsafspraken tussen cliënten, vrijwilligers en beroepskrachten zijn gemaakt.
  • Teams kunnen kiezen uit een leeraanbod over het samenspel met cliënten en vrijwilligers.
  • Charim beschikt over een aantal ‘functiebeschrijvingen’ van de meest voorkomende werkzaamheden van vrijwilligers, met de daarbij gewenst competenties.
  • De coördinatie van vrijwilligers is geborgd in de teams waarvan ze deel uitmaken.

Verbeteraanpak

Beide trajecten starten in twee teams met een verschillend karakter (basiszorg en PG) en in verschillende regio’s. De aanpak is telkens hetzelfde: een startbijeenkomst, informatie ophalen en een nieuwe werkwijze ontwikkelen. De ‘pilotteams’ krijgen hulp in de vorm van coaching on the job. Daarna vindt uitrol in de rest van de organisatie plaats. Beide trajecten bieden bouwstenen voor een verdere cultuurverandering.

Voor het mantelzorgtraject volgen de teams een training mantelzorgondersteuning van MeanderOmnium. Voor het vrijwilligerstraject maakt Charim gebruik van de Samenspel Vrijwilligersscan en van ZorgBetermetVrijwilligers (ZBmV) van Vilans.

Er is voor dit verbeterplan Mantelzorg, cliënt en professional geen factsheet voor handen, omdat de organisatie met dit thema is gestopt of het verbeterplan niet heeft afgerond.

Meer weten

Artikelen over Zorggroep Charim: