Zorgcentra Meerlanden

Opbrengsten verbetertraject Zorgcentra Meerlanden
Zorgcentra Meerlanden heeft haar verbetertraject binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond. Lees meer over de opbrengsten van dit traject in de Factsheet van Zorgcentra Meerlanden.

Verbeterplan

Bij Zorgcentra Meerlanden staan het welbevinden, versterking van eigen regie, netwerken en medezeggenschap centraal. Op verschillende manieren werkt Zorgcentra Meerlanden hier de komende jaren aan. Ook de ontwikkelprojecten ‘Verbeterteams kwaliteit van leven’ en ‘Leerplein voor professionals, cliënten, mantelzorgers, familie en vrijwilligers’ zijn onderdeel van het vernieuwingsprogramma.

Verbeterteams kwaliteit van leven
Zorgcentra Meerlanden staat bekend om zijn actieve medezeggenschap en participatie van cliënten en familie. Op alle locaties en op centraal niveau is een centrale cliënten- en familieraad aanwezig. Deze nemen initiatieven en participeren actief in landelijke- en lokale netwerken. Zorgcentra Meerlanden wil eigenaarschap, regie en actieve betrokkenheid van cliënten en familie (mantelzorgers) waarborgen en versterken. Met verbeterteams betrekt de organisatie cliënten of hun vertegenwoordigers bij de daadwerkelijke verbetering van veilige en vertrouwde zorg, van kwaliteit van zorg en van kwaliteit van leven. Daarbij vindt ondersteuning plaats door Vilans.

Leerplein voor professionals, cliënten, mantelzorgers, familie en vrijwilligers
Persoonlijke zorg, betaalbare zorg en professionele zorg zijn bereikbaar met evenwichtige inzet van de cliënt zelf, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Zorgcentra Meerlanden heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op verbetering van de kwaliteit van zorg en verhoging van het deskundigheidsniveau van haar medewerkers. Nu moeten de cliënt, familie, mantelzorgers en vrijwilligers nog worden toegerust en bekwaam zijn. Een speciaal leerplein voor deze doelgroepen ondersteunt daarbij.

Beoogd resultaat

Verbeterteams kwaliteit van leven

 • Daling van het aantal agressie-incidenten
 • Daling van het aantal medicatie-incidenten
 • Daling van het aantal valincidenten
 • Elke kwartaal een hygiënecheck door en met cliënten, familie en medewerkers hygiëne- en infectiepreventie
 • Implementatie van de ‘alternatievenbundel vrijheidsbeperking’ van Vilans
 • Betere wondzorg
 • Goed georganiseerde mondzorg
 • Veilige- en vertrouwde zorg

Leerplein voor professionals, cliënten, mantelzorgers, familie en vrijwilligers

 • Er is meer en effectieve inzet van cliënten (zelfzorg), familie, mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn.
 • Binnen de bestaande productie worden aantoonbaar meer klanten geholpen.
 • De doelmatige inzet van zorg (professionals) is aantoonbaar verbeterd en de arbeidsproductiviteit is toegenomen.
 • De kwaliteit van zorg en tevredenheid van cliënten zijn aantoonbaar toegenomen.
 • De eigen regie en/of zelf- en samenredzaamheid zijn aantoonbaar verbeterd.

Verbeteraanpak

Verbeterteams kwaliteit van leven
De cliënten- en familieraden nemen het voortouw, in samenwerking met de OR en het bestuur. Concreet betekent dit:

 • eigenaarschap van de cliënten- en familieraden in de verbeterteams
 • gebruikmaken van enquêtes, onderzoek en cliëntpanels.

Leerplein voor professionals, cliënten, mantelzorgers, familie en vrijwilligers

 • Zorgcentra Meerlanden maakt een plan van aanpak en een voorstel voor de inrichting van de leeromgeving.
 • Zorgcentra Meerlanden zoekt samnwerkingspartners. Denk aan kennisinstituten zoals Vilans en opleidingsinstituten als Competence Group, welzijnsorganisaties, cliëntenorganisaties, informele netwerken (waaronder kerken) en andere zorgorganisaties.
 • Het leerplein wordt gevuld met bestaand en nieuw materiaal, waaronder instructievideo’s, lesmateriaal, instructies en opdrachten.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Zorgcentra Meerlanden volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Zorgcentra Meerlanden: