Zorgplan 2.0

‘Zorgplan 2.0’ is 1 van de 3 projecten uit het verbeterplan dat Zorgbalans heeft ingediend in het kader van ‘Waardigheid en trots’.

Beoogd resultaat

Binnen het project Zorgplan 2.0 onderscheidt Zorgbalans twee veranderingen: de verandering ‘Leefwereld’ en de verandering ‘Systeemwereld’. Met de verandering ‘Leefwereld’ wil Zorgbalans bereiken dat er steeds gedacht en gehandeld wordt vanuit de vragen: wat wil de cliënt en wat heeft de cliënt nodig. In de verandering van de ‘Systeemwereld’ wil Zorgbalans bereiken dat de cliënt en zijn naaste – mede – bepalen hoe de dag van de cliënt eruit ziet.

  • Hierdoor is de opzet, het woordgebruik en de ordening van informatie in het zorgplan veranderd. Naast de uitwerking op inhoud van het zorgplan wordt in dit project ook het werken met mobiele hulpmiddelen meegenomen.
  • Met de introductie van de Computer on Wheels (COW) en de Tablet kan de weergave van elk gesprek met de cliënt (en/of familie) en elke verandering in de uitvoering tijdens de zorgverlening plaatsvinden in aanwezigheid van de cliënt.
  • De cliënt heeft hierdoor zicht op zijn eigen zorgplan.
  • Zorgbalans verwacht ook dat deze werkwijze efficiënter en nauwkeuriger is.

Eind 2016 is het zorgplan nieuwe stijl in alle locaties geïmplementeerd. Hierbij zijn medewerkers in staat om gesprekken te voeren met (aanstaande) cliënten waarin de vraag van de cliënt wordt verhelderd, alle informatie wordt verzameld en gerangschikt om te komen tot een zorgplan. Zij kunnen omgaan met de andere opzet en ordening in het ECD en dichtbij de cliënt worden uitvoeringsplannen gelezen en toegepast, gerapporteerd en het zorgplan waar nodig aangepast. Dit betekent dat de medewerkers het werken met mobiele middelen hebben eigen gemaakt.

In 2017 wordt het digitaal inzien en bewerken van het zorgplan door cliënt en familie verder ontwikkeld en ingevoerd.

Verbeteraanpak

  • Er is een opleidingsmodule ontwikkeld over de leefwereld van de cliënt, inclusief het voeren van het gesprek, welke ingevoegd gaat worden in de reguliere opleidingstrajecten.
  • Het systeem is zo ingericht dat vanuit het Gesprek de doorvertaling naar het Zorgplan automatisch plaatsvindt.

Er heeft reeds een pilot plaatsgevonden waarvan momenteel wordt opgehaald of de nieuwe werkwijze, zowel inhoudelijk (inhoud en inrichting zorgplan) als procesmatig (werkwijze met mobiele middelen en scholing), voldoende zijn uitgewerkt om in de hele organisatie te worden toegepast. De verwachting is dat de verdere uitrol in de andere 9 locaties tussen eind 2015 en eind 2016 plaats gaat vinden.

Meer weten

Artikelen over Zorgbalans: