Wonen 2.0

‘Wonen 2.0’ is 1 van de 3 projecten uit het verbeterplan dat Zorgbalans heeft ingediend in het kader van ‘Waardigheid en trots’.

Beoogd resultaat

Wonen 2.0 wordt in 1 locatie binnen het transitieprogramma uitgewerkt. Hierbij zijn de onderwater thema’s ‘Besturen 2.0’ en ‘Zorgplan 2.0’ geïntegreerd. Eind 2017 zijn de volgende punten gerealiseerd:

  • Werkelijk luisteren en handelen naar wat de cliënt vraagt en met zo min mogelijk verschillende gezichten de zorg bieden. Medewerkers zijn in staat gesprekken te voeren met (aanstaande) cliënten waarin de vraag van de cliënt wordt verhelderd, alle informatie wordt verzameld en gerangschikt om te komen tot een zorgplan.
  • De zorg en ondersteuning wordt dichtbij de cliënt georganiseerd met zelforganiserende basisteams en expertteams. De verwachtingen over ieders rol in de zorgverlening moeten overeenkomen en de mogelijkheden vanuit Zorgbalans moeten helder zijn. Alle teams hebben een eigen kleur op basis van de verschillende wensen en behoeftes van ‘hun’ cliënten. De teams werken op basis van zelforganiserende principes.

Verbeteraanpak

Er is gestart met een aantal teams die net in dit gebouw zijn komen werken en wonen. Deze nieuwe teams focussen eerst op samenwerking en vervolgens wordt de dialoog met de cliënt gevoerd en de link naar welzijn en welbevinden gelegd. In de praktijk blijkt dat regelruimte als vanzelf gevraagd en verkregen wordt om dit te realiseren.

Meer weten

Artikelen over Zorgbalans: