Net als Thuis

‘Net als Thuis, ondersteund wonen voor mensen met dementie’ is 1 van de 3 projecten uit het verbeterplan dat Zorgbalans heeft ingediend in het kader van ‘Waardigheid en trots’.

Beoogd resultaat

Met het project ‘Net als Thuis’ beoogt Zorgbalans dat de woonomgeving in het hele gebouw zodanig is ingericht dat het past bij mensen met dementie. Iedere bewoner heeft een dagbestedingprogramma dat aansluit bij het normale dagelijkse leven. Medewerkers zijn professioneel en werken vraaggericht en belevingsgericht. De gewenste kwaliteit van leven van de bewoners is leidend. Zowel medewerkers, vrijwilligers als familie en vrienden denken in vrijheden en kunnen loslaten. Dit woonconcept zal in twee woonzorgcentra binnen Zorgbalans in 2017 zijn geïmplementeerd.

Verbeteraanpak

Het concept wordt stap voor stap ontwikkeld en bijgesteld. Er is geen blauwdruk. De twee woonzorgcentra hebben een eigen ontwikkelwijze en tempo. In beide locaties is gestart met het aanpassen van het gebouw (eind 2015 afgerond). De medewerkers worden geschoold in de nieuwe werkwijze waarbij zorg en welzijn niet langer gekoppeld is aan specifieke functies. De verschillende ontmoetingsruimtes nodigen uit tot verschillende belevingen waardoor makkelijker aangesloten wordt bij de vroegere leefwijze van de cliënt.

Meer weten

Artikelen over Zorgbalans: