Zorgbalans

Opbrengsten verbetertraject Zorgbalans
Zorgbalans heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Zorgbalans.

Verbeterplan

Het startpunt van waaruit Zorgbalans 3 jaar geleden een nieuwe zorgvisie en toekomststrategie formuleerde, bestaat uit de vragen: ‘Wat is goede zorg?, Wat vinden onze cliënten het belangrijkste en hoe kunnen wij daar het beste invulling aan geven?’ Deze zorgvisie moest worden vertaald naar de alledaagse handelingen op de werkvloer. Daarvoor werd de ‘Expeditie’ in het leven geroepen; een breed samengestelde groep van 12 medewerkers die een afspiegeling van de organisatie vormden. Zij hebben de missie en visie vertaald naar een praktische invulling van het Cliëntproces. Het realiseren van deze praktische invulling komt nu op gang.

Het cliëntproces bestaat uit 4 stappen: het gesprek, het zorgplan, het doen en klopt het? Waarbij het uitgangspunt is dat in alles de cliënt centraal staat en dat de medewerkers te gast zijn in het leven van de cliënt. Voor de uitwerking bestaat geen blauwdruk, het is maatwerk. Daarom ‘vertaalt’ iedere locatie van Zorgbalans deze uitgangspunten in een transitieprogramma 2016-2017. Hierin wordt het beschreven gedachtegoed verzilverd in voor de cliënt concrete en zichtbare resultaten; dit bestaat uit verschillende projecten/activiteiten welke een samenhangend geheel vormen en die worden toegespitst op de ‘lokale’ situatie. Hierin onderscheiden we twee lagen: ‘bovenwater’ en ‘onderwater’.

Bovenwater en onderwater
In ‘bovenwater’ wordt weergegeven welke veranderopgave elke locatie van Zorgbalans heeft geformuleerd om in de periode tot eind 2017 naar goede zorg en goed werk te transformeren. In het ‘onderwater’ gedeelte worden een aantal onderwerpen beschreven die voor alle locaties bestemd zijn. Alle locaties nemen deze thema’s mee in hun eigen transitieprogramma.

Voor het programma ‘Waardigheid en trots’ heeft Zorgbalans 3 projecten ingediend: 2 ‘bovenwater thema’s’ gericht op de leefwereld van de cliënt en zijn omgeving, te weten: ‘Net zoals thuis’ en ‘Wonen 2.0’. Beide zijn tevens de titel van het transitieplan van betreffende locaties. En een ‘onderwater thema’ dat model staat voor de systeemwereld en die de leefwereld moet ondersteunen: ‘Zorgplan 2.0’.

Meer weten

Met het project 'Net als Thuis' beoogt Zorgbalans dat de woonomgeving in het hele gebouw zodanig is ingericht dat het past bij mensen met dementie.

bekijk dit plan

Met Wonen 2.0 wil Zorgbalans werkelijk luisteren en handelen naar wat de cliënt vraagt en met zo min mogelijk verschillende gezichten de zorg bieden.

bekijk dit plan

Zorgbalans wil bereiken dat er steeds gedacht en gehandeld wordt vanuit de cliënt en hij met zijn naasten medebepaalt hoe zijn dag eruit ziet.

bekijk dit plan

Artikelen over Zorgbalans: