ZorgAccent: Resultaten In voor zorg-traject

ZorgAccent levert wonen, welzijn en zorg in de regio Almelo/Noord West Twente. ZorgAccent biedt hulp op het terrein van thuiszorg, dagactiviteiten, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, voedings- en dieetadvies, cursussen en gemaksservices aan huis. Bij ZorgAccent bieden 2.100 medewerkers (1.100 fte) zorg en ondersteuning aan 2.500 extramurale cliënten en 700 intramurale cliënten.

Veranderopgave

Meer verantwoordelijkheid en regie voor professionals in de intramurale zorg. Onder de noemer ‘Net als thuis’ krijgen zij de ruimte zoveel mogelijk zelf oplossingen te zoeken voor de zorg en ondersteuning. Dit doen zij samen met de bewonder en familie/mantelzorger. Professionals worden hiervoor optimaal gefaciliteerd in het primair proces en informatie wordt toegankelijk gemaakt.

Resultaten

De overhead is fors afgenomen. Zowel bij de staf- en ondersteuning als bij het management en in het primair proces worden beschikbare middelen doelmatiger en doeltreffender
aangewend. Structureel bespaart ZorgAccent met het doorvoeren van ‘Net als thuis’ ruim 30 formatieplaatsen per jaar in de ondersteunende diensten:

 • Management: binnen Woonzorg vervallen de 12 formatieplekken voor managers. 4 van hen keren terug als coach voor de teams;
 • Personeel- en salarisadministratie: krimp van 6 FTE doordat verzorgenden veel zaken zelf verantwoordelijk zijn voor de administratie. Hiervoor is de administratie sterk
  vereenvoudigd en gedigitaliseerd;
 • Financiële administratie: 2 FTE minder doordat teams zoveel mogelijk zelf de financiën rondom de bewoners regelen;
 • Kwaliteit: kwaliteit is anders ingericht: volgend aan de vraag vanuit de teams. Hiermee is 1 FTE bespaard;
 • Planning: door het planningsproces sterk te vereenvoudigen (van 76 naar 4 categorieën om een tijd van een medewerker in te plannen) kon de formatie voor planning met ruim 5 FTE worden teruggebracht.

Beleving van de cliënten en medewerkers

Medewerkers, bewoners, vrijwilligers en familie proberen de sfeer zo huiselijk mogelijke te maken. De bewoners zijn daar blij mee. Medewerkers geven aan dat nu de tijdsdruk is weggevallen, zij met meer geduld de bewoners laten doen wat ze zelf nog kunnen. Uiteindelijk levert dat tijd op, zo concluderen ze.

Reacties van medewerkers

 • “Je weet wat je eigen verantwoordelijkheid is. Het werken met twee huiskamers brengt rust. En dat is plezierig, zowel voor de bewoners als voor ons. We drinken nu bijvoorbeeld samen met de bewoners koffie. Dat was in het begin wel even wennen, want pauze samen met je collega’s was natuurlijk wel heel gezellig, maar je merkt dat bewoners het fijn vinden.”
 • “Er is veel meer rust. Niet alleen voor ons, ook voor de bewoners. Zij hebben nu vertrouwde gezichten. We kennen de bewoners veel beter en passen onze werkzaamheden daar op aan. We weten bijvoorbeeld nu beter wie liever langer in bed blijft en houden daar rekening mee.”
 • “Het is nu veel leuker. We hebben een veel kleiner team, je kent elkaar beter, weten elkaar snel te vinden, de lijntjes zijn kort. Dat werkt veel plezieriger, ook omdat er veel meer rust en overzicht is.”

Reacties van cliënten

 • “Met elkaar om de tafel zitten doet me aan vroeger denken.”
 • “Je ziet veel meer dezelfde gezichten.”

Omvang verandering

In totaal zijn 25 van de 80 teams betrokken bij de verandering. Deze teams zijn inmiddels zelfstandig en zijn, nu de faciliteiten zoals het communityweb en het WoonServiceCentrum beschikbaar zijn, bezig met fase 2: naar een zelfsturend team. Menig team is daarnaast al druk bezig met het uiteindelijke doel: samen met familie en vrijwilligers een communityteam vormen, rondom de bewoners die aan hun zorg zijn toevertrouwd. In het verzorgingshuis betekent dat per verdieping (rond de 15-26 bewoners) een vast team is samengesteld van maximaal 15 medewerkers.

Publicaties In voor zorg!

Artikelen over ZorgAccent: