Leer Innovatie Netwerk

Verbeterplan

Binnen het Leer Innovatie Netwerk (LIN) lopen HBO-V studenten ongeveer 2 maanden stage op woningen voor mensen met dementie. Zij leren door uitvoering in de praktijk en dragen tegelijkertijd door onderzoeksprojecten, klinische lessen en vragen kennis over aan verzorgenden.

Het LIN is gericht op deskundigheidsbevordering over dementiezorg. HBO-V studenten wisselen actuele kennis uit met verzorgenden. Samen zullen zij concrete verbeterprojecten uitvoeren, gericht op het toepassen van de levensverhalen van cliënten in dagelijkse cliëntgerichte zorg. Ook zullen zij samen, via observaties via dementia care mapping, benoemen wat mensen die dat vanuit hun dementie niet meer zelf kunnen vertellen aangenaam of onaangenaam vinden. Die reacties van cliënten zijn vervolgens het uitgangspunt om hen cliëntgerichter te benaderen.

Het LIN is een initiatief vanuit het lectoraat multimorbiditeit ouderenzorg. Aan de LIN is een Lecturer Practitioner (LP), een docent van Hogeschool InHolland, verbonden. Deze LP vervult een sleutelrol bij het beïnvloeden van de context waarbinnen de verandering plaatsvindt, maar ook bij het werken met de betrokkenen om de ‘evidence’ die wordt geïmplementeerd te begrijpen en in te voeren.

Beoogd resultaat

Met het Leer Innovatie Netwerk beoogt Zonnehuisgroep Amstelland levensverhalen van cliënten beter toe te passen in de dagelijkse zorg, om deze zo cliëntgerichter te maken. Daarnaast komen er door het LIN meer HBO-V stagiaires op de woningen, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor activiteiten met en individuele aandacht voor mensen met dementie. Daarmee wordt de kwaliteit van zorg verhoogd en het leerklimaat binnen de organisatie verder verbeterd.

Verbeteraanpak

Vanaf 1 februari 2016 is een eerste groep HBO-V studenten en de lecture practioner gestart in Zonnehuis Westwijk, waar mensen met dementie verblijven. Verzorgenden en familie zijn geïnformeerd over het leerklimaat. Er is een goede samenwerking met Hogeschool InHolland om dit Leer Innovatie Netwerk te kunnen voortzetten. Zij zorgen voor de HBO-V studenten en lecturer practioner en wij voor steeds meer enthousiasme bij verzorgenden en feedback van bewoners en hun familie. Via Waardigheid en trots hoopt de organisatie op inspiratie en tips voor verbetervoorstellen waar studenten en verzorgenden in de praktijk mee aan de slag kunnen om kwaliteit van leven voor bewoners verder te verbeteren.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Zonnehuisgroep Amstelland volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Zonnehuisgroep Amstelland: