Woon- en zorgcentrum De Westerkim

Opbrengsten verbetertraject De Westerkim
De Westerkim heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van De Westerkim.

Verbeterplan

De Westerkim heeft besloten om als zelfstandige zorgorganisatie te blijven bestaan. Om deze ambitie te verwezenlijken transformeert De Westerkim de komende jaren van een traditioneel verzorgingshuis naar een zorginstelling met kleinschalige woonvormen. Van zorgafdelingen waar het ziektebeeld bepalend is, gaat de organisatie over naar leefgemeenschappen met de focus op het zich thuis voelen van bewoners.

Tegelijkertijd werkt De Westerkim aan verbetering van de kwaliteit van leven. Want in de leefgemeenschappen is welzijn een permanent onderdeel van het leven. In plaats van de zorgvraag staat de bewoner, in al zijn waardigheid, echt centraal. Deze transformatie sluit naadloos aan bij het project Welkom Thuis!, dat De Westerkim in 2012 startte. Dit project richt zich op het creëren van een leefomgeving die nog meer aansluit bij wat bewoners gewend waren en waarbij ze zich thuis voelen.

Beoogd resultaat

  • De Westerkim realiseert kleinschalige leefgemeenschappen waar bewoners zich net zo thuis en welkom voelen als ze in hun ‘eigen omgeving’ gewend waren. Bewoners voelen zich gewaardeerd, gerespecteerd en geliefd.
  • Per leefgemeenschap sluiten de begeleiding en zorg een klein, vast team van ‘thuisbegeleiders’ nauw aan bij wat de bewoners wensen en nodig hebben.
  • De Welkom Thuis!-belofte is in alle onderdelen van de werkprocessen terug te vinden: de directe bejegening, de inrichting van de woonomgeving, de aard en de inhoud van de activiteiten, de samenstelling en bereiding van de maaltijden, de diversiteit van georganiseerde activiteiten, en de onderlinge werkrelaties van de medewerkers.
  • De Westerkim bespreekt de kwaliteit van leven periodiek met de familie en mantelzorgers in een ‘thuisberaad’. Het thuisberaad vervangt het MDO.
  • De bewoner is eigenaar van het leefzorgplan.

Verbeteraanpak

Al sinds 2013 begeleidt de Betekenisfabriek De Westerkim bij het vorm en inhoud geven aan Welkom Thuis!. Er is een scholingstraject voor alle medewerkers en leidinggevenden leren hoe ze het Welkom thuis!-gedrag van medewerkers kunnen bevorderen. Verder is een applicatie ontwikkeld als hulp-, leer- en verbeterinstrument. De Welkom thuis!-belofte vormt de basis voor de kleinschalige leefgemeenschappen.

De concrete uitwerking van de leefgemeenschappen vindt plaats in twee projecten: Samen wonen en Samen werken. Want de nieuwe fase die De Westerkim ingaat, is een combinatie van ‘samen wonen’ in kleine leefgemeenschappen en medewerkers die daarin ‘samen werken’. Het project Samen wonen richt zich op de huisvesting van De Westerkim. Die moet zodanig zijn dat de bewoner het ervaart als zijn thuis. Tegelijkertijd moet de woonvorm modern en adequaat zijn, passend bij de wensen en behoeften van de (zorgafhankelijke) bewoner. Het project Samen werken richt zich op relevante aspecten van HR, zoals ziekteverzuimmanagement, teamsamenwerking, managementstijl, leiderschap, kwaliteitsbewustzijn en identiteitsverantwoordelijkheid. Voor scholing en begeleiding op weg naar kleinschalige leefvormen werkt De Westerkim samen met BTSG.

Meer informatie over de verbeteraanpak van De Westerkim volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Woon- en zorgcentrum De Westerkim: