Westerholm

Opbrengsten verbetertraject Westerholm
Westerholm heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Westerholm.

Verbeterplan

Westerholm/Rikkers-Lubbers wil onderscheidend zijn in kwaliteit van zorg en bejegeningscultuur. In de missie en visie heet dit ‘meer dan zorg alleen’ en ‘zorg met een plus’. Waarde van het leven staat centraal. De medewerkers hebben echter moeite om tradities te doorbreken en het juiste pad richting verandering te vinden. De bestaande cultuur kenmerkt zich door centrale sturing en controle. Nog te vaak is de zorg aanbodgericht. Om de missie en visie handen en voeten te geven wil Westerholm/Rikkers-Lubbers gaan werken in zelforganiserende teams. Zodat een cultuur ontstaat waarin de cliënt samen met zijn omgeving de koers bepaalt en de organisatie met minder management de kwaliteit van de zorg kan verhogen.

Beoogd resultaat

Westerholm/Rikkers-Lubbers streeft naar resultaat op cliënt-, medewerkers- en organisatieniveau:

 • De cliënt ervaart een betere kwaliteit van zorg en bouwt een vertrouwensrelatie op met de professional.
 • Medewerkers hebben meer ontwikkelingsmogelijkheden en hun betrokkenheid wordt vergroot.
 • De organisatie realiseert een hogere doelmatigheid en lagere overhead.

Concreet betekent dit het volgende:

 • Cliënt en mantelzorger voelen zich thuis en gewaardeerd.
 • De cliënt ervaart dat het leven dat hij leeft nauwelijks verschilt met het leven thuis.
 • De cliënt en mantelzorger zijn eigenaar van het zorgplan.
 • De professional is trots en ondersteunend en faciliterend naar de cliënt en mantelzorger.
 • De professional is de uitdrager, de voorloper en de koploper van de missie en visie.
 • De wens en behoefte van de cliënt zijn uitgangspunt in het primaire proces.
 • Voor zowel cliënt, als team en organisatie is duidelijk wat kwaliteit is.
 • Er zijn zelforganiserende teams.
 • Het is duidelijk wat de rollen zijn van bestuurder, leidinggevenden, facilitaire dienst en ondersteunende diensten.
 • De cliëntenraad en de ondernemingsraad zijn sterke en invloedrijke gesprekspartners.

Verbeteraanpak

Om zelforganiserende teams te realiseren kiest Westerholm /Rikkers-Lubbers de volgende aanpak:

 • Cliëntenraad en medewerkers betrekken: Hoe zien zij de verandering? Wat zijn hun rollen? Wat hebben zij nodig?
 • Projectgroep vormen: vanuit de projectgroep gaan deelgroepen als trekkers aan de slag met verschillende onderwerpen.
 • Anders kijken naar het werk: training, intervisie, coaching on the job.
 • Cliëntenraad een andere rol geven: training en externe ondersteuning.
 • Resultaten inzichtelijk maken: tweejaarlijkse CQ-index, input van cliënten, verbetermeter binnen de teams.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Westerholm/Rikkers-Lubbers volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Westerholm: