Volckaert

Opbrengsten verbetertraject Volckaert
Volckaert heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Volckaert.

Verbeterplan

Sinds 2012 heeft Volckaert twee trajecten doorlopen: ‘Professionaliteit en eigen regie’ waarbij de organisatie anders werd ingericht en vervolgens ‘De cliënt in regie’ om medewerkers te coachen en ondersteunen bij de dialoog met de cliënt.

De vervolgstap wordt gezet met dit traject, waarbij Volckaert de regievoering over en het eigenaarschap van het eigen werk zal verstevigen: met zelfsturende teams met een eigen budget, die hun eigen werk organiseren en roosteren en waar daadwerkelijk een dialoog tussen cliënt, medewerker en verwant gevoerd wordt.

Beoogd resultaat

  • Verdere verhoging NPS in de CQI meting in 2016 en in 2017
  • Groei van eigenaarschap bij cliënt en medewerkers in de Quick Scan in 2015 en in 2017.
  • Kwalitatief goede zorg, gemeten in interne audits die twee maal per jaar worden gehouden,
  • Een goed werkend kwaliteitssysteem getoetst in de jaarlijkse externe HKZ-audit,
  • Toenemend aantal (positieve) reviews op www.zorgkaartnederland.nl
  • Zelfverantwoordelijke teams in 2018 met bijbehorende daling van het management.

Verbeteraanpak

Om deze slag te kunnen maken voorziet Volckaert de volgende stappen:

  • Trainingen en borging (een complete uitrol in de organisatie):
  • Alle medewerkers, ook zij die niet in het primair zorgproces werkzaam zijn – betrekken en trainen op de dialoog;
  • Alle (administratieve) procedures en documenten opschonen met betrekking tot niet (in-)direct ondersteunend aan eigenaarschap cliënt.

De Centrale Cliëntenraad (medeauteur van het projectplan), de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de VAR zijn actief betrokken bij het traject.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Volckaert volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Volckaert: