ViVa! Zorggroep

Opbrengsten verbetertraject ViVa! Zorggroep
ViVa! Zorggroep heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Viva! Zorggroep.

Verbeterplan

De medewerkers (die de integrale dienstverlening aan de cliënt verzorgen, dus zorg- en welzijnsmedewerkers, behandelaars, servicemedewerkers) denken en handelen over het algemeen vanuit traditionele opvattingen over zorg en welzijn. Deze medewerkers ervaren de fysieke zorg voor de bewoners als belangrijker dan het welzijn van die betreffende bewoner en besteden hun tijd ook dienovereenkomstig. Er zijn weinig vrijwilligers op de afdelingen, en de participatie van de mantelzorgers en familie is gering. Met als gevolg dat het welzijn van bewoners op de tweede plaats komt en niet vanzelfsprekend is. Ook is er sprake van verminderde samenwerking tussen zorg en mantelzorg, waardoor de sociale kring van de cliënt afbrokkelt en de cliënt en het leven zoals dat geleefd werd voor opname, kwijtraakt.

Het project ‘We(l)zijn graag samen’, dat binnen locatie Meerstate wordt uitgevoerd, heeft daarom twee doelen:

 • De ervaren kwaliteit van leven (en in het verlengde daarvan: het ervaren welzijn) van de bewoners op een hoger plan brengen, door het accent van de werkzaamheden van medewerkers te verbreden naar taken die niet alleen op het gebied van zorg en behandeling zijn, maar ook op het gebied van welzijn en wonen.
 • Het onderlinge begrip en de samenwerking tussen de medewerkers in de dienstverleningsteams (zorg- en welzijnsmedewerkers, behandelaars, facilitaire medewerkers) en met de vrijwilligers en familie/mantelzorgers bevorderen, door ieders specifieke rol te respecteren en te benutten.

Beoogd resultaat

Als de doelstellingen behaald zijn, biedt verpleeghuis Meerstate op de 3 afdelingen een veilige, huiselijke omgeving aan haar cliënten. Meerstate wil dat cliënten die daar verblijven de mogelijkheid krijgen hun wensen en behoeften over welzijn en wonen te uiten zodat er bij de belevingswereld van de bewoner aangesloten wordt. De familie moet zich welkom gaan voelen en bij dit proces betrokken worden. De medewerkers stralen rust uit en handelen vanuit de intentie dat ze te gast zijn bij de cliënten. Dit door de cliënten inspraak te geven met betrekking tot hun dagelijks leven.

Verbeteraanpak

 • Er wordt gewerkt volgens de visie en het principe van werkplekleren, waarin het samen leren en samen doen centraal staat.
 • Er wordt gezamenlijk gewerkt aan huiswerkopdrachten.
 • Het train-de-trainer-principe wordt toegepast, waarbij sterke individuele kwaliteiten van medewerkers, opleidingen op de juiste plek worden ingezet.
 • Het traject wordt gekoppeld aan lopende scholingen/leergangen en andere ontwikkelingen op de locatie.
 • Voor het project is een teammanager als interne projectleider aangewezen, aangevuld met een externe projectleider van het bureau DAZ.
 • Er wordt een startbijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen; alle medewerkers, vrijwilligers en familie, verzorgd door ViVa! Zorggroep. Doel: informatie en inspiratie tot deelname.
 • Uitvoeren van een nulmeting d.m.v. een observatie op de afdelingen waar het project zal starten en het invullen van vragenlijsten door alle betrokkenen (zorgmedewerkers, familie, mantelzorgers, behandelaren, cliënten en vrijwilligers).
 • Kennisontwikkeling (gezamenlijk) voor familie, vrijwilligers, verzorgend- en behandelend personeel op gebied van (in samenwerking met de GGZ-Castricum en de GZ-Psycholoog van ViVa! Zorggroep): werking hersenen en geheugen, dementie, psychiatrie, Werken met levensverhalen en het kader van de (complexe) somatiek.
 • Trainingen (gezamenlijk) voor familie, vrijwilligers en verzorgend- en behandeld personeel op gebied van: werken met levensverhalen, familieparticipatie, observatietechnieken welzijn cliënten, uitvoering toegepaste gezamenlijke en individuele activiteiten, communicatie en feedback en creatief en out of the box denken.
 • Werken aan een praktijkopdracht. Op elke afdeling worden 3 verbeterpunten uit de nulmeting benoemd en per verbeterpunt werken twee multidisciplinaire groepjes medewerkers dat verbeterpunt uit. Het product daarvan wordt op de locatie aan de overige medewerkers gepresenteerd.
 • Na deze presentaties zal een plan opgemaakt worden voor de inhoudelijke vervolgstappen. Hulpmiddelen die daarbij ingezet worden zijn: intervisie en coaching op de werkvloer na de trainingen en ter ondersteuning van het proces in de omslag van zorg naar welzijn.

Meer informatie over de verbeteraanpak van ViVa! Zorggroep volgt gedurende het project.

Meer weten

 • Bezoek de website van ViVa! Zorggroep
 • Contactpersoon:

Artikelen over ViVa! Zorggroep: