Valkenhof

Opbrengsten verbetertraject Valkenhof
Valkenhof heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Valkenhof.

Verbeterplan

Valkenhof streeft naar een optimale kwaliteit van leven van de cliënt, met zoveel mogelijk autonomie en behoud van eigen regie. De organisatie heeft veel aandacht besteed aan het verbeteren van randvoorwaarden en systemen. Deze ondersteunen medewerkers bij het verlenen van goede zorg, op een gepassioneerde, gemoedelijke en gastvrije manier. Voorbeelden zijn een nieuw systeem voor bestellen en facturering en een programma voor zelfroostering.

Daarnaast initieert Valkenhof ontwikkelingen die medewerkers ‘in hun kracht zetten’. Dit gebeurt niet door extra scholing van medewerkers, maar door onzekerheid weg te nemen en de zelfsturing en autonomie te vergroten. Valkenhof wil weten of de ingezette acties, randvoorwaarden en systemen daadwerkelijk leiden tot een aantoonbare verbetering van de kwaliteit van leven van de individuele cliënt.

Beoogd resultaat

Valkenhof is een best practice voor welzijn en welbevinden van de cliënt. Concreet betekent dit het volgende:

 • Cliënten voelen zich thuis bij Valkenhof en ervaren dat ze goede ondersteuning krijgen bij het behouden van eigen regie en autonomie.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich een gewaardeerd onderdeel van Valkenhof. Ze hebben een aantoonbare meerwaarde voor het welzijn en welbevinden van de cliënt.
 • Medewerkers van Valkenhof werken vanuit de eigen regie en autonomie van de cliënt. Ze zijn in staat om grotere terughoudendheid te betrachten bij de inzet van de zorg zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.
 • Medewerkers van Valkenhof ervaren autonomie en voelen zich veilig en bekwaam in het bieden van professionele, gepassioneerde, gemoedelijke en gastvrije zorg.

Verbeteraanpak

Valkenhof zet verschillende acties uit:

 • Valkenhof borgt het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid nadrukkelijk in de organisatie.
 • Valkenhof stemt alle ingezette instrumenten vanuit een groter samenhangend geheel op elkaar af.
 • Valkenhof meet periodiek en gestructureerd het ervaren welzijn en welbevinden van de cliënt en de ervaren autonomie en eigen regie. Hiervoor ontwikkelt de organisatie een eigen meetinstrument. Tijdens het project voert Valkenhof elk halfjaar een meting uit.
 • Het ervaren welzijn en welbevinden van de cliënt en de ervaren autonomie en eigen regie worden een vast onderdeel van de halfjaarlijkse cliëntbespreking. Valkenhof ontwikkelt een methodiek om deze ervaringen inzichtelijk te krijgen en adequaat te registreren.
 • Het welzijn en welbevinden van de cliënten en zijn autonomie en eigen regie zijn een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp in de periodieke overleggen met de cliëntenraad en de cliëntencommissies. Valkenhof ontwikkelt een methodiek om de ervaringen van de cliëntenraad en de cliëntencommissies te bespreken en te registeren.
 • Valkenhof voert op methodische en gestructureerde wijze exitgesprekken met cliënten en/of hun vertegenwoordigers. De organisatie ontwikkelt een methodiek om de resultaten van deze exitgesprekken te registreren.
 • Valkenhof gebruikt de resultaten en registraties van de verschillende meetinstrumenten om trends te beschrijven en verbeteracties uit te zetten.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Valkenhof volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Valkenhof: