Topcare in Topaz Overduin

Opbrengsten verbetertraject Topaz
Topaz heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet vanTopaz.

Verbeterplan

Begin 2015 ontving Huntington expertisecentrum Topaz Overduin het Topcare predicaat voor de zorg en behandeling van cliënten met de Ziekte van Huntington. Het Topcare predicaat geeft aan dat Overduin niet alleen investeert in onderzoek en innovatie, maar ook nieuwe behandelmethoden ontwikkelt, samenwerkt in de keten en kennis deelt in de sector. De strenge prestatie-indicatoren van Stichting Topcare garanderen de beste zorg en behandeling, volgens de state-of-the-art standaarden en onderzoeksresultaten.

Om het predicaat te behouden moet onder andere de stem van cliënten steeds meer leidend worden in de programmering van onderzoek en scholing. Het doel van het verbeterplan is daarom om cliënten en mantelzorgers aantoonbaar te betrekken bij het bepalen van de innovatie- en onderzoeksagenda.

Beoogd resultaat

Topaz wil de volgende resultaten bereiken:

  • Topaz Overduin heeft een goed werkend Cliëntenpanel dat een directe adviesfunctie voor de Raad van Bestuur heeft over de vraag welk onderzoek en welke innovatie voorrang krijgen binnen Topaz. Dit model kan als voorbeeld dienen voor partnerorganisaties binnen en buiten Topcare.
  • Topaz Overduin levert Topzorg, behoudt het Topcare predicaat in 2018 en realiseert een goede score op de tussentijdse audit in 2016.

Verbeteraanpak

Topaz kiest voor de volgende aanpak:

  • Het instellen van een Cliëntenpanel specifiek voor de zorg en behandeling van cliënten met de Ziekte van Huntington. Leden worden geworven onder de cliënten en hun mantelzorgers, in goed overleg met de cliëntenraad van Topaz Overduin. Planning: derde kwartaal 2015
  • Het Cliëntenpanel komt periodiek bijeen, begeleid door de projectleider van Topcare Huntington. De frequentie wordt afgestemd op de behoefte van de cliënten die zitting hebben in het panel.
  • Het advies van het Cliëntenpanel wordt samen met dat van de WOC aangeboden aan de Raad van Bestuur, die daar alleen beargumenteerd van afwijkt.
  • Deze ‘formule’ wordt gedeeld met de partners binnen Topcare en de andere Topcare-organisaties om te bezien of het binnen dit netwerk navolging kan krijgen. De resultaten worden ook beschikbaar gesteld aan andere zorgorganisaties die met dit thema aan de slag willen.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Topaz volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Topaz: