Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe (SZMK)

Opbrengsten verbetertraject Ruimte voor verpleeghuizen – SZMK
SZMK heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond. Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van SZMK.