Stichting NiKo

Verbeterplan

Stichting NiKo wil haar cliënten meer aan het stuur zetten van hun (gewone) leven. Daarvoor werkt NiKo aan de procesverandering van gehospitaliseerd gedrag naar ‘weer gewoon thuis’ gedrag. NiKo gaat daarbij uit van de vraag: wat schiet de cliënt ermee op.

Hoewel de organisatie zelf flink in beweging is, geldt dat niet altijd voor de wereld eromheen. Zo zijn er beperkingen op het gebied van:

  1. het ZZP-budget,
  2. administratieve lasten,
  3. eigen bijdragen,
  4. ondernemershorizon (slechts één jaar),
  5. ondernemersbelemmeringen (btw-regels).

Beoogd resultaat

Op de bovengenoemde vijf punten wil NiKo de regeldruk wegnemen of verminderen. Cliënten moeten zelf keuzes kunnen maken. Het ZZP-budget is van de cliënt en de betaler bepaalt. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat (zorg)medewerkers maximale regelruimte krijgen, zodat de wensen van de cliënten gehonoreerd kan worden.

Door transparantie in onder meer de kostprijs en administratie zijn productieafspraken niet meer nodig en kan de cliënt zelf kiezen waar hij zijn zorg inkopen, wat hij inkoopt en naar behoefte bijkopen.

Verbeteraanpak

Beweging van onderaf door middel van een combinatie van instrumenten (in de breedste zin van het woord) en competenties en talenten. Die instrumenten, ontwikkeld door de Stichting zijn:

  • kleine, zelforganiserende teams,
  • een scenariotool dat de effecten van ontwikkelingen doorrekent,
  • een intern PGB instrument en de NiKo-catalogus,
  • normeren en formeren op basis ZZP financiering en het Kostprijs  instrument,
  • ondernemerschap binnen de nieuwe cao mogelijkheden.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Stichting NiKo volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Stichting NiKo: