Stichting Humanitas

Opbrengsten verbetertraject Stichting Humanitas
Stichting Humanitas heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Stichting Humanitas.

Verbeterplan

Informele zorg en ondersteuning zijn essentieel voor het welbevinden van de cliënt. Stichting Humanitas wil de cliënt centraal zetten in samenwerking met de informele en formele zorg. De samenwerking tussen zorgprofessional en informele zorg is echter nog niet optimaal. De zorgprofessionals zullen de omslag moeten maken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Zij gaan de zorg organiseren en coördineren in samenspraak met vrijwilligers, mantelzorgers en familie. Samen met de informele zorg en cliënten vormen zij de ‘extended family’, Dit vraagt om een andere aanpak, betere communicatie en afstemming.

De ambitie is om de mantelzorger ook mede-eigenaar van het zorgleefplan te laten worden.

Beoogd resultaat

De kwaliteit van leven voor de cliënt is vergroot door de informele zorg te betrekken. Stichting Humanitas levert meer maatwerk naar aanleiding van de wensen en interesses van de cliënt samen met zijn of haar veilige omgeving.

Verbeteraanpak

  • Opstellen opleidingsaanbod informele zorg en medewerkers.
  • Uitvoeren tevredenheidsonderzoek gericht op de extended family.
  • Informele zorg opnemen in het organogram.
  • Invoeren familiegesprek.
  • Familiematrix ontwikkelen.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Humanitas volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Stichting Humanitas: