Pennemes

Opbrengsten verbetertraject Pennemes
Pennemes heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Pennemes.

De Zaanse organisatie Pennemes biedt ouderen wonen, welzijn en zorg in het verzorgings- en verpleeghuis en in de aanleunwoningen. Het aanbod is breed en veelkleurig. Het zorgcentrum heeft een wijkfunctie met onder andere maaltijden en activiteiten.

Pennemes is graag een broedplaats voor nieuwe methoden die de kwaliteit van zorg verbeteren. Men werkt samen met wetenschappers en geeft hen een plek om nieuwe zorginterventies te testen en hun effect te meten. Voor hun integrale aanpak van zorgverbetering ontving Pennemes verschillende nominaties en prijzen.

Vanuit het thema ‘groen’ heeft Pennemes een 7-tal innovatieve projecten opgestart, samen met milieu- en natuurorganisaties en academische partners. De projecten beogen met name ‘best practices’ op te leveren voor verpleeghuiszorg die bijdragen aan het welbevinden van cliënten en medewerkers én aan de lokale leefomgeving.

  • Bekijk de video waarin de organisatie uiteenzet wat er allemaal gaat veranderen in en rondom hun beleeftuin.

Artikelen over Pennemes: