Sint Jozefoord

Opbrengsten verbetertraject Sint Jozefoord
Sint Jozefoord heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Sint Jozefoord.

Verbeterplan

Stichting Sint Jozefoord maakt een shift van traditionele zorg naar een meer begeleidende vorm van zorg met de capaciteiten en wensen van bewoners als uitgangspunt. Aandacht voor de gezondheid van de bewoners is een belangrijke rode draad.

Beoogd resultaat

Een begeleidende vorm van zorg, met maatwerk richting bewoner en betrokkenheid van de mantelzorger.

Verbeteraanpak

Om de beoogde veranderingen te realiseren gaat Sint Jozefoord een eigen compilatie en werkbare definitie maken van gezondheid en daarmee gepaard gaande zorg. Op basis daarvan zal een nulmeting plaatsvinden en plan van aanpak geschreven worden.

Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden waar nodig aangepast. Vervolgens zal de wijze waarop wordt gemonitord en aangestuurd hierop aangesloten worden.

Randvoorwaardelijk bij het traject zijn betrokken bewoners, informele zorg en professionals als mede-eigenaar van het proces en de verandering.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Sint Jozefoord volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Sint Jozefoord: