Schakelring

Opbrengsten verbetertraject Schakelring
Schakelring heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Schakelring.

Verbeterplan

Schakelring is een middelgrote VVT-organisatie die woongenot, welzijn & services en zorg op maat biedt aan (oudere of chronisch zieke) mensen, thuis of in een van de 10 woonzorgcentra in Midden-Brabant.

Schakelring is volop bezig met de realisatie van haar meerjarenkader ‘De grote kracht van het kleine genieten’ met van verschillende (beleids)lijnen die zij samenbrengen in het programma ‘De klant in regie door middel van samen verantwoordelijke teams op gastvrije wijze!’.

De essentie van dit plan is dat Schakelring de (wijk)bewoner alle ruimte wil geven (o.a. als medebestuurder) om regie op eigen leven te hebben en te houden. De mee-werkers (familie, vrijwilligers en professionals) willen zij maximaal ondersteunen, opdat ook zij eigen regie kunnen hebben en houden om, op basis van hun kracht, maximaal dienstbaar te kunnen zijn aan de (wijk)bewoner.

Ruimte geven en maximaal ondersteunen
Schakelring gaat voor een focus op vier ‘schakelbewegingen’ om haar plan waar te kunnen maken:

 1. Schakelen tussen (wijk)bewoner/netwerk en medewerker (professional)/vrijwilliger
 2. Schakelen tussen vraag en aanbod
 3. Schakelen binnen Schakelring
 4. Schakelen met organisaties

Randvoorwaarden
De randvoorwaarden voor het project zijn voor Schakelring:

 • Het plan is binnen bestaande wet- en regelgeving uit te voeren.
 • De uitvoering van het plan is reeds gaande

Beoogd resultaat

De beoogde projectresultaten van Schakelring zijn:

 • De zorg is goed.
 • Er is een bewuste keuze gemaakt voor een aantal kernwaarden en deze worden door iedereen uitgedragen.
 • Er is sprake van een open en gastvrije cultuur, een cultuur waarbinnen de dialoog mogelijk is en waarbinnen wordt samengewerkt.
 • Medewerkers reflecteren op zichzelf en op de wijze waarop zij collega zijn. Zij ontdekken welke eventuele beperkingen zij ervaren en hoe zij mogelijkheden kunnen zien en gebruiken. Ook zij nemen regie.
 • Het zorgleefplan is van de cliënt.
 • De cliënt en zijn naaste(n) kunnen het zorgproces thuis volgen middels CareN.
 • De cliënt zit aan tafel tijdens een MDO extra c.q. het zorggesprek.
 • Er wordt gewerkt met samen verantwoordelijke teams en er is sprake van dienend leiderschap.
 • De klant is in regie.
 • De klant wordt medebestuurder.
 • De medezeggenschap van de CCR en LCR is (ver)groot.

Verbeteraanpak

Voorbereiding organisatie en voorbereiding teams, waaronder:

 • Planning voor alle diensten en teams invullen
 • Kick-off voor leidinggevenden en afdelingen
 • Voorbereiding projectaanpak

Uitvoering Klant in Regie, waaronder:

 • Startbijeenkomst
 • Intensieve en interactieve sessies om invulling te geven aan een versterking en praktische invulling van de eigen kracht en die van de klant en zijn netwerk.
 • Eigen Krachtgesprekken met (wijk)bewoners
 • Teambijeenkomsten Klant in Regie
 • Resultaatmeting

Afronding en evaluatie organisatie en teams

 • Tussenevaluatie
 • Inrichten ‘klant in regie’ dashboard
 • Implementatie van wensen van (wijk)bewoners

Meer informatie over het veranderproces van Schakelring volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Schakelring: