Regio Zwolle

Elburg, 110417 Anouk Paulissen en Anneke aan 't Goor (rode trui). Foto: Sjef Prins -APA Foto

Regio Zwolle is een uitgestrekte regio met 3 subregio’s. Een aantal organisaties werkt samen rondom thema’s als technologie, het versterken van de keten,  de inzet van de mantelzorger en omgaan met onbegrepen gedrag. Er is inmiddels uitgesproken dat de samenwerking intensiever vorm moet krijgen. Meer visie gestuurd. En dat deze samenwerking moet focussen op een toekomst bestendige ouderenzorg.

De regio Zwolle is qua ouderen vergelijkbaar met het landelijke beeld. Afwijkend is het aantal ouderen dat alleen woont, ouderen wonen vaker samen,  en ouderen hebben minder vaak een migratie achtergrond dan gemiddeld in Nederland. Er wordt relatief minder zorg gebruikt, maar de zorg die gebruikt wordt, is zwaarder van aard.

Projecten

Binnen regio Zwolle lopen de volgende projecten:

  • Onbegrepen gedrag in de VVT.
  • Toezicht met technologie.
  • Versterken van de keten.
  • Strategische aanpak arbeidsmarkt V&V sector / regioplan (afgerond)

Contact