Regio Zuid-Limburg

Regio Zuid-Limburg kenmerkt zich door een populatie die vergrijst, krimpt en over het algemeen een ongezonde levensstijl heeft. Die veel zorg en ondersteuning vraagt en krijgt. In combinatie met de ontgroening en de krapte op de zorg- arbeidsmarkt vormt dit een grote uitdaging.

Eind 2018 hebben zorgaanbieders in regio Zuid-Limburg RAAT-plus vastgesteld. Een convenant met afspraken over regionale samenwerking en het gezamenlijk uitvoeren van projecten.

Projecten

Binnen regio Zuid-Limburg lopen de volgende projecten:

  • Spraakgestuurd ECD
  • Leerklimaat
  • Dubbelzorgvragers
  • SmartGlass
  • Gezamenlijke inzet SO
  • Arbeidsmarkt en praktijkopleiding
  • Additionele mogelijkheden spraaksturing
  • Flexibilisering van Arbeid, fase 1

Contact

Artikelen over Regio Zuid-Limburg: