Regio Zaanstreek – Waterland

Zorgorganisaties in de regio Zaanstreek – Waterland hebben flink geïntensiveerd in de samenwerking. Langs drie programmalijnen zijn diverse samenwerkingsdoelen vorm gegeven en ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Er wordt ingezet op ketenzorg dementie, leren = werken, werken= leren en samenwerking rondom ouderen met een psychiatrisch beeld.

Er is inmiddels een stip op de horizon geformuleerd en deze is besproken met de ketenpartners uit de regio Zaanstreek – Waterland. Doel is om de ouderenzorg vanuit de keten te benaderen. Er ligt een regionale visie op de ouderenzorg en een plan van aanpak op hoofdlijn is in de maak. De bevolking van deze is minder vergrijsd en gebruikt relatief minder zorg dan andere Zilveren Kruis Regio’s. Wel wordt er een forse stijging van het aantal ouderen verwacht.

Projecten

Binnen regio Zaanstreek – Waterland lopen de volgende projecten:

Contact