Regio West-Brabant

Steenbergen, 051218 - Foto Ruben Meijerink / APA FOTO Reportage W&T, Tante Louise. Vrijheidsbeleving en technologie

De toenemende vergrijzing zal op veel fronten een uitdaging vormen voor de zorg. Regio West-Brabant is een grote regio met verschillen tussen de deelregio’s. Begin 2019 hebben de VVT-aanbieders een samenwerkingsconvenant opgesteld. De regio kenmerkend zicht door goede regionale samenwerking vanuit visie. Technologie en anders werken is een rode draad in de samenwerking.

De samenwerking binnen het medische domein en tussen het sociale en medische domein is een uitdaging. Ondanks het relatief weinig voorkomen van inwoners met één of meer chronische aandoeningen valt regio West-Brabant negatief op qua ervaren gezondheid, mede door veel (psycho)sociale problematiek.

Projecten

  • Procesoptimalisatie / diagnosetool – toolbox.
  • Anders werken: reductie medicatiefouten.
  • Anders werken: planbare incontinentiezorg.
  • Anders werken: expertise zonder afstand.
  • Transmuraal werken – adherentiegebied Amphia en Bravis.
  • BrabantPlus
  • Co-creatie n.a.v. Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg: van regels naar relaties.

Contact

Artikelen over Regio West-Brabant: